Vĩnh Phúc họp cho ý kiến về công tác cán bộ

Ngày 2/6, tỉnh Vĩnh Phúc đã họp cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến công tác cán bộ.
Chuẩn bị tổ chức Hội thảo Sinh vật ngoại lai tại tỉnh Vĩnh Phúc Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Tuyên dương học sinh giỏi năm học 2022-2023 Vĩnh Phúc: Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VI, năm 2023

Hội nghị đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc báo cáo tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và công tác chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tờ trình về một số nội dung công tác cán bộ.

undefined
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cho ý kiến vào các nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện kế hoạch, hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, bảo đảm rõ đối tượng, nội dung xong trong tháng 6/2023, làm cơ sở để cấp ủy các cấp triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm.

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tờ trình về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, các đồng chí dự kiến được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển đã trình bày trước BTV Tỉnh ủy về chương trình hành động và cam kết thực hiện nhiệm vụ khi được phân công vị trí công tác mới.

Đây là một nét mới trong công tác cán bộ nhằm giúp cán bộ được rèn luyện trong thực tiễn, thử thách ở từng vị trí công tác, có cơ hội trưởng thành, thể hiện năng lực, sở trường, từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực tại địa phương. Đồng thời, làm cơ sở để BTV Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại cán bộ.

Lê Sơn
Phiên bản di động