Thanh toán không tiền mặt: Kho chứa tiền để không, xe chở tiền thanh lý hết

Trước đây Kho bạc Nhà nước có kho chứa tiền, xe chở tiền, nhưng nay khi thanh toán không tiền mặt gia tăng thì kho để không, xe thanh lý hết.
Phát huy tiềm năng thẻ tín dụng nội địa hướng tới xã hội không tiền mặt Hà Nội phát động thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới kinh tế số, xã hội số

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chia sẻ tại Hội thảo “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt”, diễn ra ngày 14/6.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thuộc bộ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ, trước đây, Kho bạc có kho chứa tiền, xe chở tiền, nhưng nay thanh toán không tiền mặt gia tăng, kho để không, xe thanh lý hết.

Về thu ngân sách, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước cũng không ngừng mở rộng phối hợp thu ngân sách với các ngân hàng thương mại. Kết quả, đến nay hơn 99% giao dịch thu ngân sách đã thực hiện theo các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Về chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời triển khai trên diện rộng việc thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách.

Thanh toán không tiền mặt: Kho chứa tiền để không, xe chở tiền thanh lý hết
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đến nay đã có hơn 40,000 đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước tự động thanh toán các khoản chi điện, nước, viễn thông trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến với tổng số tiền đã thanh toán là hơn 3.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên đã đem lại những kết quả tích cực, giúp giảm mạnh tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong thu, chi ngân sách Nhà nước. Năm 2023, tỷ lệ thu chi ngân sách Nhà nước bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 99.9% tổng thu chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước.

Hiện cơ quan thuế đã kết nối nộp thuế điện tử với 57 ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và triển khai đa dạng các hình thức nộp thuế điện tử như eTax, eTax Mobile, nộp qua Tổ chức cung cấp dịch vụ về thuế GTGT, hoặc nộp qua các dịch vụ ngân hàng.

"Khi nộp tiền vào ngân hàng, hệ thống ngân sách Nhà nước lập tức ghi nhận thay vì phải chờ qua đêm như trước đây, giúp việc theo dõi ngân sách kịp thời hơn", ông Phước chia sẻ.

Theo thống kê của ngành thuế, trên 99% số doanh nghiệp đang hoạt động đã tiến hành giao dịch nộp thuế điện tử. Trong giai đoạn 2021 - 2023, số lượng giao dịch nộp thuế điện tử tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm.

Trong đó, các tổ chức, doanh nghiệp chủ yếu nộp thuế qua dịch vụ thuế điện tử eTax năm 2023 là 866.468 tỷ đồng và hơn 4,8 triệu USD. Cá nhân giao dịch thuế điện tử eTax mobile đạt khoảng 920.110 giao dịch, tương ứng với gần 2.646 tỷ đồng.

"Hiện cơ bản đã hình thành thói quen của người nộp thuế trong việc áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhận định.

Hậu Lộc
Phiên bản di động