Tập trung phát triển các phong trào sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên

92 năm xây dựng và trưởng thành, những cống hiến to lớn của lớp lớp thanh niên Việt Nam nói chung và tuổi trẻ quận Đống Đa nói riêng đã vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Người Việt Nam ở bất kỳ nơi nào đều là con cháu Lạc Hồng Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao - trách nhiệm của tổ chức Đoàn

Ngày 22/3, Quận đoàn Đống Đa (Hà Nội) tổ chức Chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) tại trụ sở Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận.

Phạm Mạnh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động