Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức sơ kết Chương trình phối hợp về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Tích cực hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài Hơn 650 người tham gia giải chạy do Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Trưng bày gần 90 tác phẩm ảnh về đất nước, con người Việt Nam

Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và kết quả một số nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong thời gian gần đây.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Do đó, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài rất cần sự quan tâm, tăng cường phối hợp của các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhất là giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về người Việt Nam ở nước ngoài
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian qua, hai cơ quan đã tích cực phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là việc hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận nói chung và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Hai bên tăng cường trao đổi thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp triển khai các đề án liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ…

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của hai cơ quan đã tập trung thảo luận, đóng góp, trao đổi, làm rõ hơn các nội dung cần thúc đẩy phối hợp trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về người Việt Nam ở nước ngoài

Đánh giá cao sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất, lãnh đạo hai bên thống nhất đề ra một số phương hướng, trọng tâm phối hợp trong thời gian tới, trong đó, có việc tổ chức Hội nghị người Việt Nam toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 (dự kiến diễn ra từ ngày 21-24/8/2024); đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tăng cường công tác đại đoàn kết và thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước; tăng cường sự hiện diện của kiều bào trong các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội ở trong nước; trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các đoàn công tác.

Lãnh đạo hai bên cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu thúc đẩy hơn nữa công tác phối hợp giữa hai cơ quan nhằm phát huy kết quả đạt được trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của kiều bào.

Thái Sơn
Phiên bản di động