Tăng cường kiểm tra, quản lý việc tổ chức các lễ hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản 5833/BVHTTDL-VP về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội Hà Nội: Thanh kiểm tra các sản phẩm tiêu thụ nhiều dịp Tết, lễ hội

Nhằm chuẩn bị tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp quản lý.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cấp chính quyền cơ sở xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn sông nước đối với hoạt động lễ hội, thể thao, du lịch. Đảm bảo hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các sở chủ động tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, tạo nhiều sân chơi bổ ích tại các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng phục vụ Nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, quản lý việc tổ chức các lễ hội
Lễ hội Đền Trần Thái Bình (Ảnh minh họa)

Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các Sở thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm bảo vệ môi trường…

Bộ yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động đăng ký và thông báo tổ chức lễ hội trên địa bàn. Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, phương án, điều kiện để lễ hội trên địa bàn diễn ra đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội; đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

Bảo Phương
Phiên bản di động