Hà Nội:

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về thực hiện Đề án 06/CP

Thủ đô Hà Nội được Chính Phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP giao thực hiện thí điểm một số nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06/CP làm cơ sở trước khi nhân rộng. Sau thời gian thí điểm, UBND TP Hà Nội công bố vận hành một số ứng dụng của Đề án 06 trên địa bàn TP gồm: Công dân Thủ đô số iHanoi, Hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc I-Cabinet...
PV
tuoitrethudo.vn
Phiên bản di động