Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng đầu năm 2024

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng đầu năm 2024 đạt 27.335 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023, gấp hơn 1,3 lần mức bình quân giai đoạn 2018 - 2023.
Năm 2024 áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp vẫn rất lớn Cử tri phản ánh chính sách tiền tệ gây khó cho doanh nghiệp

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2024 là 13.536 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký thành lập trong 1/2024 đạt 151.451 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo, doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 12.432 doanh nghiệp (chiếm 91,8%, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu thuộc nhóm ngành dịch vụ với 10.177 doanh nghiệp, chiếm 75,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 24,4% so với năm ngoái.

Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có 3.208 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 151 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng đầu năm 2024
Ảnh minh họa.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2024 là 13.799 doanh nghiệp, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 645 doanh nghiệp, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong tháng 1/2024 có 53.888 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 81,5%).

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 43.925 doanh nghiệp, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong tháng 1/2024 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 19.611 doanh nghiệp (chiếm 44,6%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 39.625 doanh nghiệp (chiếm 90,2%, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể trong tháng 1/2024 là 7.798 doanh nghiệp, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2023. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 6.941 doanh nghiệp (chiếm 89,0%, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2023).

Số doanh nghiệp giải thể trong tháng 1/2024 là 2.165 doanh nghiệp, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 10/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Hậu Lộc
Phiên bản di động