Sáu tháng năm 2024, kinh tế Hà Nội tăng trưởng 6%

Trong 6 tháng đầu năm 2024, GRDP của Hà Nội ước tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Các ngành kinh tế của thành phố đều phát triển tích cực.
Phiên bản di động