Khách du lịch đến Hà Nội tăng 36,9% trong 6 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến Hà Nội (chỉ tính do cơ sở lưu trú phục vụ) ước đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,15 triệu lượt người, tăng 48,4%; khách nội địa đạt 892 nghìn lượt người, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Phiên bản di động