Sau nhiều vi phạm, các thương nhân phải rà soát Quỹ Bình ổn xăng dầu

Thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu rà soát, báo cáo tổng thể.
Cảnh báo giả danh công ty nước ngoài để lừa đảo về xăng dầu "Ông lớn" xăng dầu Hải Hà Petro bị rút giấy phép kinh doanh

Theo đại diện Bộ Tài chính, vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu. Trong đó đã chỉ ra nhiều hạn chế còn tồn tại trong việc quản lý Quỹ bình ổn giá.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, do Ngân hàng Nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn các ngân hàng thương mại quản lý Quỹ bình ổn giá phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngân hàng, dẫn đến 7/15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá, không kết chuyển về tài khoản Quỹ bình ổn giá mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên.

Sau nhiều vi phạm, các thương nhân phải rà soát Quỹ Bình ổn xăng dầu
Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong số này có 3/7 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ 3 lần trở lên, cùng với đó là 3 thương nhân đã trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá vượt so với khối lượng trên sổ sách, 1 thương nhân trích lập thiếu, 1 thương nhân thực hiện bút toán điều chỉnh giảm Quỹ không phù hợp nguyên tắc kế toán.

Do đó, tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật trong việc trích lập, sử dụng và quản lý Quỹ bình ổn giá hiện nay.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu rà soát, báo cáo tổng thể.

Trong văn bản này, Bộ Tài chính đã đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng như rà soát tổng thể để đảm bảo chi đúng quy định, trong quá trình rà soát có phát sinh điều chỉnh thì phải điều chỉnh kịp thời.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã báo cáo để phối hợp với các bộ, các đơn vị liên quan thực hiện tổng thể theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

"Đây là chuỗi vấn đề nhiều kỳ nên Bộ Tài chính đã mời từng doanh nghiệp thuộc đối tượng mà Thanh tra Chính phủ nêu ra để trao đổi, làm rõ số liệu, trên cơ sở đó đề nghị các doanh nghiệp rà soát lại. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đầy đủ các kết luận của Thanh tra Chính phủ", ông Phạm Văn Bình cho nhấn mạnh.

Hậu Lộc
Phiên bản di động