Quốc hội thành lập đoàn giám sát về thị trường bất động sản

Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ ngày 1/7/2015 đến hết năm nay trên phạm vi cả nước.
Đại biểu Quốc hội: Cần xóa bỏ tư duy “không buôn gì lãi bằng buôn đất” Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) Quốc hội sẽ giám sát chương trình phục hồi kinh tế và một số dự án quan trọng quốc gia

Ngày 30/6, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cương đã công bố Nghị quyết số 95/2023/QH15 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”.

Theo đó, Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn giám sát. Các ủy viên, đại biểu và chuyên gia mời tham gia đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Theo nghị quyết, mục đích giám sát là nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Qua giám sát sẽ đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan, nhất là sau khi Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Quốc hội thành lập đoàn giám sát về thị trường bất động sản
Ảnh minh họa.

Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ ngày 1/7/2015 đến hết ngày 31/12/2023 trên phạm vi cả nước.

Về nội dung giám sát, Quốc hội sẽ giám sát việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2015 - 2023; trong đó tập trung vào việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, Quốc hội cũng giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội; thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Đối với thị trường bất động sản, Quốc hội sẽ làm rõ các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản; tình hình xử lý các sai phạm trong lĩnh vực bất động sản; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế xuất phát từ thể chế, quy định pháp luật và việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở, đô thị, xây dựng, nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp…

Đối với phát triển nhà ở xã hội, Quốc hội sẽ giám sát chương trình, kế hoạch, các hình thức phát triển nhà ở xã hội; đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội; quỹ đất, nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội; việc thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm: Trình tự, thủ tục đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, trong đó có việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội); loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội; việc xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; quản lý, vận hành nhà ở xã hội.

Cùng ngày 30/6, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cương cũng đã công bố Nghị quyết số 94/2023/QH15 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Trong đó, Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia (Dự án sân bay Long Thành; Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Đường Vành đai 3 TP HCM; Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1).

Hậu Lộc
Phiên bản di động