Quán triệt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân

TP Hà Nội cần quán triệt thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân. Lòng dân là thước đo mọi quyết sách. Lòng dân yên thì thế nước mới vững. Dân ủng hộ hoàn toàn thì mới thắng lợi hoàn toàn.
Tích cực tạo nguồn lực từ những quyết sách đúng đắn, kịp thời Quốc hội họp bất thường quyết định nhiều quyết sách cấp bách, đặc biệt là công tác nhân sự Kỳ họp phải thể hiện đậm nét những quyết sách sáng suốt về lập pháp và các vấn đề quan trọng của đất nước
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" của Thành ủy Hà Nội, diễn ra sáng nay (29/3).

Quán triệt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Giữ vững môi trường ổn định cho phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, với tinh thần gương mẫu, 10 năm qua, thành phố Hà Nội đã cùng cả nước quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Hà Nội đã kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng xa trung tâm, khó khăn; Gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các quy hoạch, kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường các hoạt động đối ngoại.

Theo Chủ tịch nước, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của thành phố Hà Nội 10 năm qua có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, giữ vững môi trường ổn định, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn hay thành lập các tổ chức chính trị đối lập.

Hà Nội đã kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giảm rõ rệt các tội phạm nghiêm trọng, kiên quyết thận trọng trong giải quyết các vấn đề phức tạp, lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước; Từ đó góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị của Thủ đô…

Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Chủ tịch nước biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô về những thành tích quan trọng này.

Quán triệt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày báo cáo tóm tắt của Thành ủy Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Đề cập bối cảnh, tình hình, nêu những thuận lợi, thách thức từ tình hình thế giới và trong nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hà Nội có vị trí chiến lược quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo: Kinh tế là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên. Cùng với đó, thành phố phải quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về các nhiệm vụ tổng hợp, trong đó có nội dung về bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo thành phố Hà Nội tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và Thủ đô. Chủ động ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; Kết hợp với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính trị nội bộ.

Quán triệt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Thứ hai là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình; Phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Chủ động phát hiện tấn công trấn áp các loại tội phạm; Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến lược của cả nước. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; Giữa kinh tế, văn hóa, xã hội đối ngoại với quốc phòng an ninh; Coi trọng an ninh kinh tế...

Thứ ba là phát triển kinh tế phải đồng bộ phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng; Xây dựng phát triển văn hóa con người Thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội; Chú trọng bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, bản sắc và truyền thống xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

Quán triệt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Thứ tư là thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp; Tăng cường cải cách hành chính; Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TP cần quán triệt thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân. Lòng dân là thước đo mọi quyết sách. Lòng dân yên thì thế nước mới vững. Dân ủng hộ hoàn toàn thì mới thắng lợi hoàn toàn.

Thứ năm là không ngừng chăm lo cho xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có cơ cấu số lượng hợp lý, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe, khả năng cơ động, bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, phương tiện; Tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Thủ đô; Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Quán triệt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Thứ sáu là tăng cường mở rộng nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, chú trọng và phát huy hoạt động đối ngoại của Đảng, chính quyền, trong đó có đối ngoại quốc phòng, an ninh và ngoại giao Nhân dân. Đây là nhiệm vụ mà Hà Nội có thế mạnh, cần phải mở rộng hơn việc giao lưu với các Thủ đô hay thành phố, địa phương các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước, tranh thủ thuận lợi thời cơ để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bên cạnh duy trì tốt mối quan hệ với địa phương các quốc gia thì cần có mối quan hệ mật thiết đối với các địa phương khu vực phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng; thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã ký kết với các nước và địa phương quanh Hà Nội. Với tinh thần Hà Nội không chỉ vì Hà Nội mà còn vì các địa phương xung quanh và cả nước.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần gương mẫu, đi đầu, thực hiện hiệu quả hơn nữa chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân; UBND thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tú Linh
Phiên bản di động