Quốc hội họp bất thường quyết định nhiều quyết sách cấp bách, đặc biệt là công tác nhân sự

Theo dự kiến, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách.
Năm 2022, CPI của Việt Nam tăng 3,15%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra Ngày 5/1/2023, khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội

Chiều 3/1/2023, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Tại buổi họp báo, báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần này, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ họp trù bị vào chiều 4/1/2023, khai mạc vào thứ Năm, ngày 5/1/2023 và dự kiến bế mạc vào thứ Hai, ngày 9/1/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định một số nội dung.

Một là, xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Hai là, xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quốc hội họp bất thường quyết định nhiều quyết sách cấp bách, đặc biệt là công tác nhân sự
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo.

Ba là, xem xét việc tổng kết việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và việc tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Bốn là, xem xét, quyết định một số nội dung về tài chính, ngân sách Nhà nước: Việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; Việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Năm là, công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (nếu có).

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ tự nghiên cứu Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Cũng tại họp báo, trả lời về công tác nhân sự được các phóng viên báo chí quan tâm, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, đây là nội dung quan trọng, trong đó có những nhân sự cấp cao thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội.

Theo bà Thanh, tại phiên họp trù bị diễn ra vào chiều mai (4/1), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp bất thường. Trong dự kiến thì có công tác nhân sự.

"Trong đó có một số nội dung mà báo chí đã biết thông qua các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tập hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, thực hiện theo đúng Luật Tổ chức Quốc hội và nội quy kỳ họp thì chính thức cuối giờ chiều ngày mai Ủy ban Thường vụ quốc hội họp phiên toàn thể để quyết định trình Quốc hội về vấn đề nhân sự theo thẩm quyền, trong đó có việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu, phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng về miễn nhiệm nhân sự và bổ nhiệm nhân sự mới", bà Thanh nói.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chính thức trình ra Quốc hội cũng như là Chính phủ chính thức trình ra Quốc hội các nhân sự theo thẩm quyền.

Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội cũng cho biết, công tác nhân sự cũng là công việc thường xuyên, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhiều lần "công tác cán bộ của Đảng là then chốt của then chốt".

"Việc lựa chọn nhân sự để bố trí vào vị trí hay kịp thời thay thế, chúng ta dần phải làm quen là công việc này hết sức bình thường. Việc phát hiện nhân tài, bố trí cán bộ để bảo đảm gánh vác việc chung của đất nước. Trong khi đó, việc thay thế kịp thời các nhân sự không còn đảm bảo cũng là việc thường xuyên của Đảng", bà Thanh nói.

Bà Thanh cũng cho biết, Nghị quyết 28 vừa được ban hành có nội dung “công tác cán bộ kiên trì thực hiện có vào, có ra, có lên, có xuống”; Phát hiện, bố trí cán bộ có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm. Bảo vệ, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo nhưng sẵn sàng xem xét kỷ luật, thay thế những cán bộ không đảm bảo.

Trưởng ban Công tác đại biểu cũng cho biết, Nghị quyết 20 về khuyến khích cán bộ thấy rằng là mình không đảm bảo năng lực, sức khỏe xin thôi chức vụ. Đó cũng là thực hiện tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên.

“Khi thấy mình không đảm bảo sức khỏe, cho đến lý do khác mà thấy rằng không thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc thì khuyến khích làm đơn xin thôi giữ trọng trách, nhiệm vụ, trong đó có thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội”, bà Thanh nói.

Hậu Lộc
Phiên bản di động