Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại

Chiều 16/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền hơn nữa để tạo điều kiện tốt nhất phát huy nguồn lực phát triển Xây dựng và triển khai các chính sách ngày càng hiệu quả để phụ nữ phát huy được lợi thế

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì buổi lễ.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại
Quang cảnh buổi lễ

Theo đó, nội dung chương trình phối hợp tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại và trong xây dựng Nông thôn mới.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nâng cao hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đơn vị hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương.

Phối hợp vận động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; Hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở khu vực nông thôn; Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa bàn nông thôn; Vận động người dân nông thôn tích cực tham gia phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, trai trại, gia trại trong lĩnh vực nông nghiệp...

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, thời gian qua, phong trào xây dựng Nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp vận động Nhân dân thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ số, hướng tới phát triển một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, để nội dung ký kết có tính khả thi cao và không xa rời cuộc sống, hai cơ quan cần có những nhận định, định hướng về nhu cầu thị trường để hỗ trợ người dân trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và tạo động lực giúp người nông dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nhất là đối với người nông dân ở cùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

“Sau lễ ký kết, hai cơ quan nỗ lực chỉ đạo để việc triển khai các nội dung đạt kết quả cụ thể, từ đó, phối hợp tham mưu vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi lễ

Từ những gợi mở của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, sau chương trình phối hợp này, hai bên nên cần có một Hội nghị trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố để các địa phương có những chương trình phối hợp cụ thể, có những sáng kiến để biến những Nghị quyết của Đảng, chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ đi vào đời sống xã hội, đi vào từng cộng đồng dân cư.

“MTTQ các cấp không chỉ dừng lại ở vai trò tuyên truyền, giám sát mà còn phải động viên, cổ vũ người dân khi tiếp cận với những mô hình, sáng kiến mới. Nếu MTTQ các cấp truyền cảm hứng, niềm vui trong nông nghiệp để giúp người nông dân phát huy khả năng, phát huy nội lực của mình, tránh sự trông chờ, ỷ lại đối với cấp ủy, chính quyền thì nội dung ký kết của hai cơ quan mới thực sự thành công. Đồng thời phải có cách tiếp cận để phát huy năng lực, nội lực của người nông dân, để bà con cùng tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu cộng đồng này thực sự mạnh thì đời sống của bà con sẽ ngày càng được cải thiện”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại
Đại diện hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tin tưởng với một chương trình phối hợp dài hạn xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở sẽ mang lại thành công, hiệu quả, giải quyết được những nút thắt trong xã hội nông thôn, nút thắt trong nền nông nghiệp; Thông qua đó sẽ giúp xây dựng giai cấp nông dân, một thế hệ cư dân Nông thôn mới tri thức hơn, năng động hơn, giàu tinh thần hợp tác hơn, giàu văn hóa hơn.

Hạnh Nguyên
Phiên bản di động