Nợ thuế dưới 1 triệu đồng cũng hoãn xuất cảnh: Bộ Tài chính nói gì?

Theo Bộ Tài chính, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ là một biện pháp cứng rắn cũng như cảnh báo cho người nộp thuế đang nợ thuế để đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
Bộ Tài chính đề nghị tăng cấm xuất cảnh lãnh đạo doanh nghiệp nợ thuế Công ty cổ phần xe điện toàn cầu Pega LTT liên tục bị cưỡng chế thuế

Bộ Tài chính vừa thông tin đến báo chí một số vấn đề dư luận, xã hội, báo chí quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước trong tháng 5/2024.

Cụ thể, về kiến nghị thay đổi quy định về cấm xuất cảnh vì nợ thuế, Bộ Tài chính cho biết, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp.

Nợ thuế dưới 1 triệu đồng cũng hoãn xuất cảnh: Bộ Tài chính nói gì?
Ảnh minh họa.

Cùng với đó, Luật Quản lý thuế cũng quy định việc cho phép người nộp thuế nộp dần tiền thuế nợ trong trường hợp có bảo lãnh của ngân hàng. Như vậy, cơ quan thuế đã nhắc nhở để các trường hợp vô tình nợ thuế khẩn trương nộp thuế và cũng có phương án nộp dần cho doanh nghiệp khó khăn không nộp được hết nợ một lần.

Đồng thời, Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh.

Theo đó, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh là cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay số lượng người nộp thuế nợ thuế dưới 1 triệu đồng rất lớn, đa số lại kéo dài. Với các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh trước khi thực hiện gửi thông báo đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nộp thuế để họ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.

Nhằm nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, theo Bộ Tài chính, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ là một biện pháp cứng rắn cũng như cảnh báo cho người nộp thuế đang nợ thuế để đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngân sách Nhà nước.

Cũng theo Bộ Tài chính, người nộp thuế có thể chủ động tra cứu nợ thuế của mình trên hệ thống của ngành Thuế để đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh.

Hậu Lộc
Phiên bản di động