Nhiều địa phương chưa quyết liệt giải ngân đầu tư công

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng về tình hình thanh toán vốn đầu từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5, ước thực hiện tháng 6/2024.
Khơi thông các nguồn lực từ đầu tư công Đầu tư công – điểm nghẽn trong xây dựng thiết chế văn hóa ở Thủ đô Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thúc đẩy đầu tư công, gỡ khó cho bất động sản

Theo đó, lũy kế giải ngân đến hết tháng 5/2024 khoảng 6.894 tỷ đồng (đạt 25 % kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 2.247 tỷ đồng (đạt 29%), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 3.482 tỷ đồng (đạt 25%), Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 1.165 tỷ đồng (đạt 22%).

Theo Bộ Tài chính, một số tỉnh, thành phố đã tích cực cải thiện đáng kể tỷ lệ giải giân; trong đó 15 tỉnh lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5/2024 đạt tỷ lệ từ 30% trở lên: Hậu Giang (74%), Ninh Thuận (55%), Vĩnh Long (45%), Yên Bái (45%), An Giang (41%), Bạc Liêu (41%), Thanh Hóa (41%), Lâm Đồng (41%), Sơn La (37%), Lai Châu (35%), Sóc Trăng (34%), Bến Tre (34%), Tây Ninh (33%), Trà Vinh (32%), Kon Tum (30%).

Nhiều địa phương chưa quyết liệt giải ngân đầu tư công
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, còn một số tỉnh, thành phố chưa chỉ đạo quyết liệt thực hiện giải ngân; trong đó 6 tỉnh lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5/2024 đạt tỷ lệ giải ngân rất thấp (dưới 10%): Cà Mau (0%), Bình Phước (2%), Hòa Bình (3%), Nam Định (5%), Hà Tĩnh (7%), Phú Yên (9%); trong đó Bình Phước chưa phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đối với giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, lũy kế giải ngân vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5/2024 là 1.002 tỷ đồng, đạt 5% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (20.170 tỷ đồng).

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 125 tỷ đồng (đạt 7%), CTMTQG Giảm nghèo bền vững là 411 tỷ đồng (đạt 6%), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 467 tỷ đồng (đạt 4%).

Có 3 tỉnh lũy kế giải ngân vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5/2024 đạt tỷ lệ giải ngân từ 10% trở lên so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao: Ninh Thuận (18%), Quảng Bình (12%), Hà Giang (12%).

Có 13 tỉnh lũy kế giải ngân vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5/2024 chưa thực hiện giải ngân vốn (tỷ lệ giải ngân dưới 1% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao): Bình Phước, An Giang, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Yên Bái, Đắc Nông, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Quảng Ngãi.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, nhờ đó giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính vẫn còn một số tỉnh, thành phố chậm tổ chức triển khai thực hiện.

Tính đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ vốn là 26.383,758 tỷ đồng (vốn trong nước là 25.808,944 tỷ đồng và 574,814 tỷ đồng vốn nước ngoài). Số vốn còn lại chưa phân bổ là 836,242 tỷ dồng (vốn trong nước là 591,056 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 245,186 tỷ đồng), bao gồm: 3/4 bộ ngành chưa phân bổ vốn (Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên minh hợp tác xã Việt Nam), 12/48 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn (Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Thái Bình, Quảng Nam, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước, Sóc Trăng); trong đó tỉnh Bình Phước chưa phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nguyên nhân chưa phân bổ hết vốn được chỉ ra là do các dự án đang thực hiện lập, phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện để phân bổ vốn.

Hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia báo cáo số liệu giải ngân vốn ngân sách Nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chi tiết theo chương trình, dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo số liệu chi tiết theo dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của từng Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, giải ngân kế hoạch vốn trong năm và giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài).

Hậu Lộc
Phiên bản di động