Nhà nước thu gần 330 tỷ đồng từ thoái vốn doanh nghiệp

Trong 5 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện thoái vốn Nhà nước tại 6 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 330 tỷ đồng.
Khi doanh nghiệp khó khăn thì chúng ta phải làm gì? Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất xanh

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), trong năm 2023, thoái vốn Nhà nước tại 5 doanh nghiệp với giá trị 11,65 tỷ đồng, thu về 22,68 tỷ đồng.

Nhà nước thu gần 330 tỷ đồng từ thoái vốn doanh nghiệp
Ảnh minh họa.

Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước đã thoái vốn tại 7 doanh nghiệp với giá trị là 53,5 tỷ đồng thu về 206,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 5/2024, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã thoái vốn tại 2 doanh nghiệp với giá trị 39,91 tỷ đồng thu về 180,58 tỷ đồng (thời gian thực hiện thoái vốn trong quý I/2024).

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 đã thoái vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp với tổng giá trị phần vốn Nhà nước là 139 tỷ đồng, thu về 149,2 tỷ đồng.

Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước đã thoái vốn tại 2 doanh nghiệp với giá trị 39,91 tỷ đồng, thu về 180,58 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Phiên bản di động