Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 24 - 25/2 (tức ngày 15 - 16 tháng Giêng) tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Rộn rã Ngày hội “Tết sum vầy” Ngày hội bóng rổ High Hoop - Cùng Sun Life bật cao sức trẻ Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024

Tại Ngày hội, đồng bào các dân tộc sẽ tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, qua đó để mọi người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hoá, truyền thống của các dân tộc Việt Nam trong hoạt động đón Tết vui xuân đặc trưng đã có từ ngàn đời nay; tăng cường kế thừa và thực hành các loại hình văn hóa nhằm bảo tồn, phát huy các nghi lễ, tín ngưỡng, các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân ca dân vũ đặc biệt của các dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; nâng cao sự cố kết cộng đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển, qua đó giáo dục thế hệ người Việt Nam ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ sẽ diễn ra sáng 24/2. Hoạt động này nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong phong trào trồng cây, trồng rừng, hưởng ứng Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong khuôn khổ Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024 còn có các hoạt động: Chương trình Bài ca Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân đất nước; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt và chúc Tết đồng bào các dân tộc; Tái hiện giới thiệu nghi thức, lễ hội truyền thống vùng miền, trình diễn di sản văn hóa (Tái hiện Lễ Trỉa lúa (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) của dân tộc B’ru Vân Kiều; Tái hiện Lễ hội Nàng Hai - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Tày; Giới thiệu Trò Xuân phả - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Tái hiện Lễ hội múa đầu năm - Rija Nagar của dân tộc Chăm; Chương trình “Du xuân” giới thiệu trò chơi dân gian, tri thức dân gian, ẩm thực truyền thống ngày Tết (Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Chương trình “Du Xuân” giới thiệu trò chơi dân gian, tri thức dân gian, ẩm thực truyền thống ngày Tết)...

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Hoạt động này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số Ban, Ngành Trung ương và một số địa phương tổ chức, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

PV
Phiên bản di động