Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch vàng lượng lớn, đáng ngờ

Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền trước ngày 15/7/2024...
Hạ nhiệt cơn sốt giá vàng: Ngân hàng Nhà nước đã “bắt đúng bệnh” Ngân hàng nào sẽ nhập cuộc bán vàng online tiếp theo?

Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước vừa có Văn bản số 4885/NHNN-TTGSNH yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/7/2024.

Theo đó, Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 10064/NHNN-TTGSNH ngày 28/12/2023.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch vàng lượng lớn, đáng ngờ
Ảnh minh họa. TTXVN.

Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị trên nghiêm túc chấp hành việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại Điều 25; báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và thực hiện báo cáo bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền; kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ.

Theo yêu cầu của Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh vàng, các trung gian thanh toán rà soát, cập nhật và gửi bổ sung báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, báo cáo kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, thông tin cán bộ đầu mối về phòng, chống rửa tiền (nếu có thay đổi)... về Cục Phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và hướng dẫn tại Thông tư số 09/2023/TT-NHNN trước ngày 15/7/2024.

Trước đó, cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng (gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng) theo quy định về phòng chống rửa tiền.

Điều này nhằm đảm bảo việc nhận biết khách hàng và giao dịch của họ phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị trên phải báo cáo về giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11 và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền và Điều 9 Thông tư 09.

Theo Quyết định số 11/2023 của Thủ tướng có hiệu lực từ đầu tháng 12/2023, các giao dịch giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, cần báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) về giao dịch đáng ngờ theo quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Quyết định trên cũng yêu cầu kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Hậu Lộc
Phiên bản di động