Nắm chắc cơ sở, kịp thời kiểm tra khi có phản ánh hành vi tham nhũng, tiêu cực

Huyện Đan Phượng cần nắm chắc cơ sở, chú trọng thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Kịp thời kiểm tra, xác minh khi có đơn thư phản ánh cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Đề cao vai trò người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở Vĩnh Phúc: Đình chỉ 86 cơ sở vi phạm, không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy Trao giải Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022

Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tại buổi kiểm tra kết quả việc tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII); Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trên địa bàn huyện Đan Phượng sáng nay (20/12).

Nắm chắc cơ sở, kịp thời kiểm tra khi có phản ánh hành vi tham nhũng, tiêu cực
Quang cảnh buổi kiểm tra

Đẩy mạnh cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Báo cáo của Huyện ủy Đan Phượng cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được huyện Đan Phượng tăng cường chỉ đạo trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch và 98 văn bản liên…

Cùng với việc thành lập các ban chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng, ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng..., huyện Đan Phượng đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

HĐND huyện và các xã, thị trấn tăng cường giám sát chuyên đề các cơ quan nhà nước về hoạt động kinh tế - xã hội; UBND huyện tập trung thanh tra công vụ và thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện theo đúng quy định các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nhất là các định mức, chế độ trong chi ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công...

Nắm chắc cơ sở, kịp thời kiểm tra khi có phản ánh hành vi tham nhũng, tiêu cực
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải báo cáo tại hội nghị

Đáng chú ý, huyện cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản trong hoạt động nội bộ cơ quan huyện; Thực hiện rà soát, công khai thủ tục hành chính, minh bạch trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Đưa vào hoạt động hệ thống quản lý phản ánh và tương tác trực tuyến để tiếp nhận thông tin phản ánh giữa chính quyền và người dân.

Công tác kiểm tra, giám sát được huyện thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; Kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và khi có dấu hiệu vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra đối với 48 tổ chức Đảng và 19 đảng viên; Thành lập 11 đoàn giám sát đối với 17 tổ chức Đảng và 2 đảng viên; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng và 5 đảng viên…

Chú trọng giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận việc Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy; Kết luận số 21-KL/TƯ của Trung ương.

Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại như: Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy chưa chặt chẽ; Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn hạn chế… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng sớm có phương hướng, kế hoạch cụ thể để khắc phục, không để sai phạm phát sinh.

Nắm chắc cơ sở, kịp thời kiểm tra khi có phản ánh hành vi tham nhũng, tiêu cực
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Đan Phượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, huyện cần nắm chắc cơ sở, chú trọng thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Kịp thời kiểm tra, xác minh khi có đơn thư phản ánh cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị huyện Đan Phượng phát huy vai trò của các cơ quan tư pháp trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để hướng tới nền hành chính phục vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cùng với đó, cần xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm.

Nhấn mạnh còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Đan Phượng tập trung triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm Nhân dân được đón năm mới và Tết Nguyên đán an lành, hạnh phúc.

Tú Linh
Phiên bản di động