Kiến nghị Bộ Công an điều tra loạt "ông lớn" xăng dầu sai phạm

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và tài liệu sai phạm có dấu hiệu hình sự của một số doanh nghiệp xăng dầu để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật...
Bộ trưởng Bộ Công thương: Thực hiện nghiêm xuất hóa đơn điện tử với xăng dầu Thủ tướng tiếp tục ra công điện về kinh doanh xăng dầu

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và tài liệu sai phạm có dấu hiệu hình sự của một số doanh nghiệp xăng dầu để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ nhất, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Kiến nghị Bộ Công an điều tra loạt
Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an điều tra sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Thứ hai, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Thứ ba, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH Vận tải thủy Hải Hà.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin, tài liệu sang Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với một số nội dung được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu.

Cụ thể đó là hành vi vi phạm pháp luật trong góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hóa dầu Phước Khánh, phát hiện thông qua việc thu thập thông tin, tài liệu tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Theo kết luận, UBND tỉnh Đồng Tháp đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đầu tư xây dựng kho ngoại quan khi chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch kho ngoại quan.

Mặt khác, việc xác định giá trị tài sản (bồn chứa xăng dầu T10, T11, T12) để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hóa dầu Phước Khánh chưa theo tiêu chuẩn thẩm định giá, có nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước; việc góp vốn bằng tiền mặt sai quy định.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được hoàn lại vốn bằng tiền mặt với số tiền 18,9 tỷ đồng, khoản tiền chênh lệch giữa giá trị tài sản góp vốn và giá trị cổ phần, có khả năng tài sản Nhà nước được bán ra chưa được thẩm định lại.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp mua xăng dầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc, hạch toán nhập kho, xuất kho không rõ ràng, thiếu hồ sơ hạch toán nhập, xuất, tồn kho.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ cũng đã chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tiến hành xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý, có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm và vi phạm đã chỉ ra.

Hậu Lộc
Phiên bản di động