Khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trận đối với sự phát triển của Thủ đô

Chiều 4/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Phát huy vai trò, vị trí là một kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác điều hành của cấp ủy Nhân dân ngày càng tích cực phát huy vai trò trong xây dựng và củng cố chính quyền các cấp Đề cao vai trò người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP ...

Khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trận đối với sự phát triển của Thủ đô
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng Cờ thi đua của Trung ương và TP Hà Nội cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động và xây dựng các mô hình mới

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; Lựa chọn, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, công tác thi đua và xây dựng các mô hình mới trong công tác Mặt trận.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình mới, hay, cách làm sáng tạo, nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, ý nghĩa, có tính lan toả cao.

Khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trận đối với sự phát triển của Thủ đô
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại hội nghị

Điển hình, MTTQ đã phối hợp với UBND TP tổ chức thành công Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022, đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 30,388 tỷ đồng; Biểu dương 17 hộ thoát nghèo tiêu biểu; Vinh danh 24 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn TP...

Việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng cụ thể, sâu sát. MTTQ đã chủ động lựa chọn những vấn đề mới, khó, phức tạp kéo dài để giám sát; Tổ chức 9 hội nghị phản biện xã hội đối với 8 Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP, 1 Chương trình của UBND TP liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Hoạt động đối ngoại Nhân dân được mở rộng và nâng cao chất lượng. MTTQ đã tổ chức đoàn của TP thăm và làm việc tại các nước Hy Lạp, Thổ Nhỹ Kỳ và các Tiểu vương Quốc Ả Rập thống nhất nhằm tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân, phối hợp tham gia các sự kiện, chương trình hoạt động đối ngoại Nhân dân trên địa bàn TP.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ

Khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trận đối với sự phát triển của Thủ đô
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã điểm qua một số kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận của cả nước năm 2022 và khẳng định trong kết quả chung của hệ thống Mặt trận cả nước, có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Lê Tiến Châu yêu cầu, MTTQ các cấp TP tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương về cách làm hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

MTTQ TP Hà Nội cần phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ trì, hiệp thương của MTTQ Việt Nam TP với các tổ chức thành viên, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận; Kịp thời báo cáo Mặt trận Trung ương và lãnh đạo TP về tình hình Nhân dân, nhất là những điểm nóng, những vấn đề khó khăn, vướng mắc…

Khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trận đối với sự phát triển của Thủ đô
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao Bằng khen của Trung ương cho các tập thể

Để công tác Mặt trận tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, TP Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Ưu tiên bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công tác tại cơ quan Mặt trận; Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện luân chuyển cán bộ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sang các lĩnh vực khác của địa phương và ngược lại theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, sự nỗ lực, nhiệt tình, bám sát với công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong năm qua.

Khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trận đối với sự phát triển của Thủ đô
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, MTTQ các cấp TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị và TP; Phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, tạo phong trào và lan tỏa các cuộc vận động ...

Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ các cấp cần chủ động bám sát các nhiệm vụ chính trị của TP, địa phương, đơn vị, chương trình công tác năm 2023, kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ TP... Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Chú trọng thu hút nhân tài, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách ổn định, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trận đối với sự phát triển của Thủ đô
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp, các ban ngành, nhất là MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, tổ chức tốt việc chăm lo, phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết Quý Mão chu đáo, an toàn, tiết kiệm; Đặc biệt quan tâm, chăm lo, đến gia đình chính sách, người có công, các thương bệnh binh; Chăm lo chu đáo đối với người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Tại hội nghị, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên và chỉ đạo công tác Mặt trận Thủ đô của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị thời gian tới, Mặt trận các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình Nhân dân; Tích cực chủ động tham gia thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của TP.

Khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trận đối với sự phát triển của Thủ đô

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Mặt trận các cấp cần mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; Chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế trong xã hội; Phối hợp tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân để tháo gỡ, giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở...

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương và TP vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động Mặt trận.

Hạnh Nguyên
Phiên bản di động