Huyện Thanh Trì: Hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) đã tổ chức rà soát, tìm hiểu nhu cầu khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh của cán bộ hội viên trên địa bàn, từ đó giúp chị em tiếp cận được nguồn vốn để phát triển kinh tế.
Huyện Thanh Trì phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Huyện Thanh Trì: Hoàn thành nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng trong tháng 6 2 điểm dịch vụ du lịch đầu tiên ở Hà Nội đạt OCOP

Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2023, nhằm hỗ trợ phụ nữ Thanh Trì phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, giới thiệu về các chính sách tín dụng, các chương trình ủy thác; Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, phụ nữ có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế ở từng địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, các chính sách tín dụng được Hội LHPN huyện và cơ sở tập trung đẩy mạnh.

Huyện Thanh Trì: Hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế
Hội LHPN đẩy mạnh tìm iểu, tuyên truyền, giúp chị em phụ nữ trên địa bàn tiếp cận được nguồn vốn phát triển kinh tế (Ảnh: Vương Vân)

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng như: Tổ chức tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến, qua sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm tiết kiệm, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phát thanh từ huyện đến cơ sở, các hội thi, giao lưu...

Hội viên phụ nữ nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được quan tâm, giới thiệu vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống.

Thực hiện tốt mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, vật nuôi, cây trồng, hạn chế và đẩy lùi cho vay lãi suất cao ở nông thôn; Đồng thời, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội cơ sở nhận ủy thác các nguồn vốn qua Ngân hàng chính sách xã hội, với tổng dư nợ ủy thác, đến hết tháng 2/2023, đạt trên 200 tỷ đồng, tới 4.262 hộ vay vốn, không có nợ quá hạn, qua đó, đã góp phần tạo việc làm cho 376 lao động nữ.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì đã chỉ đạo đồng loạt 16/16 đơn vị Hội cơ sở tổ chức rà soát, tìm hiểu nhu cầu khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh của cán bộ hội viên trên địa bàn.

Qua đó, Hội đã mạnh dạn tín chấp với Ngân hàng chính sách huyện tạo điều kiện cho 255 hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, làm chủ kinh tế.

Thông qua hoạt động uỷ thác của Ngân hàng chính sách xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện có điều kiện quan tâm hơn đến hội viên, chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, cải thiện đời sống, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của địa phương.

Khánh Khoa
Phiên bản di động