Huyện Sóc Sơn (Hà Nội): 100% thôn làng, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, đến nay, 188/188 thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xây dựng hương ước, quy ước và được UBND huyện phê duyệt.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, tặng quà Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn Huyện Sóc Sơn: Nghiêm túc giám sát, chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm "Xuân ấm áp - Tết chia sẻ" mang yêu thương tới trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn

Vừa qua, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức Tọa đàm “Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn”.

Theo báo cáo của huyện, thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, đến nay 188/188 thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xây dựng hương ước, quy ước và được UBND huyện phê duyệt. Việc xây dựng hương ước, quy ước đều đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở.

Thông qua việc triển khai và thực hiện quy ước là cơ sở để Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố căn cứ để bình xét, phân loại đánh giá và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa. Đến nay, 25/25 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao (Phủ Lỗ, Phù Linh, Đức Hòa); có 165/183 thôn làng đạt danh hiệu Làng văn hóa (tỷ lệ 89%); 05/05 tổ dân phố văn hóa (tỷ lệ 100%); tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 93%.

Huyện Sóc Sơn (Hà Nội): 100% thôn làng, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước
Tọa đàm “Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn”

Việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm phối hợp chỉ đạo và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản, giữ gìn và phát huy phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống; hỗ trợ hoạt động quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Sóc Sơn còn một số hạn chế, đó là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo xây dựng hương ước, quy ước; việc xây dựng chưa đảm bảo đúng trình tự, quy định,thiếu sự sáng tạo; việc triển khai nội dung hương ước, quy ước đến Nhân dân còn chậm; công tác phối hợp giữa UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước còn thiếu chặt chẽ, chưa có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ nhằm phát hiện để kịp thời chấn chỉnh những sai trái, lệch lạc, tiêu cực trong việc thực hiện hương ước, quy ước. Việc bố trí nguồn kinh phí riêng cho công tác này còn hạn chế…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận làm rõ kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Sóc Sơn, đồng thời đề xuất các giải pháp tạo điều kiện đảm bảo việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đạt hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý, xây dựng, hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở; Tăng cường tổ chức các hoạt động giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước…

PV
Phiên bản di động