Huyện Mê Linh: Đối thoại về “Phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao”

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Mê Linh đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân với chủ đề "Phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao".
Phụ nữ huyện Mê Linh trao "Mái ấm tình thương" cho chị em khó khăn Huyện Mê linh tích cực chuẩn bị cho Vành đai 4

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mê Linh mới đây đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân huyện Mê Linh năm 2022, với chủ đề "Phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao".

Tại hội nghị, ông Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm; Tình hình sản xuất nông nghiệp và tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Huyện Mê Linh: Đối thoại về “Phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao”
Ông Lê Văn Khương - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh: Hiện nay, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện khoảng 7.951,9 ha. Huyện định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh tập trung, chăn nuôi xa khu dân cư; Sản xuất nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nông sản, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như rau an toàn, hoa cây cảnh, cây ăn quả..

Trong những năm qua, huyện Mê Linh tập trung đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, hướng dẫn và hỗ trợ Nhân dân sản xuất nông nghiệp theo quy chuẩn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tính cạnh tranh trên thị trường; bước đầu đạt kết quả tích cực, nhiều hộ gia đình, cá nhân mạnh dạn áp dụng, nhân rộng, tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp của huyện.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 63,7 ha rau, quả được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; 155 ha rau an toàn thực hiện theo mô hình kiểm tra cộng đồng áp dụng Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS); 55 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên; Xây dựng thương hiệu 9 đơn vị với các sản phẩm chủ lực; Hỗ trợ mã số, mã vạch, truy suất nguồn gốc và tem nhãn nhận diện cho nhiều sản phẩm nông nghiệp khác.

Huyện Mê Linh: Đối thoại về “Phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao”
Huyện Mê Linh tập trung đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung

Trên địa bàn huyện có nhiều điểm mô hình sản xuất tiêu biểu, cho sản phẩm an toàn, chất lượng và hiệu quả kinh tế; Từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh khá rõ ràng, theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt như: Vùng sản xuất hoa hồng tại các xã Mê Linh, Văn Khê, Thanh Lâm; Vùng sản xuất hoa cúc cắt cành tại xã Đại Thịnh, Thanh Lâm; Vùng sản xuất đào, quất cảnh xã Kim Hoa, Văn Khê, Thanh Lâm; vùng sản xuất rau tại Tráng Việt, Tiền Phong; vùng sản xuất lúa tại xã Liên Mạc…

Ông Lê Văn Khương cho biết, huyện Mê Linh vừa phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc xây dựng Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Hiện đang trình UBND thành phố phê duyệt.

Theo đó, mục tiêu của huyện tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghệ cao, từng bước hình thành vùng sản xuất hoa, phát triển nông nghiệp sạch và nông sản cao cấp. Trên cơ sở đó, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Tập trung xây dựng các sản phẩm chủ lực, có sức cạnh tranh cao; Chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng công nghệ sinh học, các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất, hiệu quả, chất lượng cao; Tiếp tục cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp để giải phóng sức lao động cho người nông dân; Duy trì, mở rộng các vùng trồng trọt, chăn nuôi hiện có; Phát triển thêm các vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá tập trung, chăn nuôi xa khu dân cư; Khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái; Nghiên cứu, thí điểm các mô hình nông nghiệp mới; nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như rau an toàn, hoa cây cảnh, cây ăn quả...

Huyện cũng tập trung quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp như: giao thông nội đồng, thủy lợi, điện… nhất là tại các vùng sản xuất nhằm thu hút Nhân dân và các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất; Đào tạo, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trồng trọt & bảo vệ thực vật, thú y từ huyện đến xã...

Huyện Mê Linh: Đối thoại về “Phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao”
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Mê Linh với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị về các nội dung liên quan đến phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Những vấn đề vượt thẩm quyền cũng được lãnh đạo các sở, ngành Thành phố, chuyên gia, nhà khoa học làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại, thay mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thực sự là một sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến tới cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền.

Vũ Cường
Phiên bản di động