Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm trên đất nông nghiệp

UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên đất nông nghiệp; xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp.
Hải Dương: Cương quyết xử lý vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp Chiếm đất nông nghiệp, chủ đầu tư Nhà máy điện gió Cầu Đất bị phạt 1,4 tỷ đồng Thanh Hóa: Nhức nhối tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, trong những năm qua, công tác quản lý đất đai nói chung và công tác xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại các quận, huyện, thị xã đã được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo; Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kết luận đối với 30 quận, huyện, thị xã và 579 phường, xã, thị trấn.

Các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp đã được thống kê và chỉ rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cũng đã báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo áp dụng các biện pháp nhằm khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công do UBND cấp xã đang quản lý.

Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay, việc xử lý, khắc phục các vi phạm chỉ đạt khoảng 50% tổng số vụ vi phạm cần phải xử lý. Tại một số địa phương vẫn còn để vi phạm mới phát sinh mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, có địa phương để xảy ra các vi phạm trong quản lý đất rừng, xây dựng trái phép nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm trên đất nông nghiệp
Xuất hiện tình trạng lén lút xây nhà trên đất nông nghiệp tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân)

TP Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, thị xã thống kê diện tích đất rừng và xác định đối tượng đang quản lý, sử dụng phục vụ cho công tác thanh tra gửi Sở NN&PTNT trước ngày 31/7/2023. Sở chủ trì cùng các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp các vi phạm và kiến nghị các biện pháp xử lý báo cáo UBND thành phố xong trước ngày 30/9/2023.

Ngày 28/3/2023, Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2022 của Ban Cán sự Đảng và tập thể UBND TP Hà Nội, trong đó xác định vẫn còn tình trạng lấn chiếm và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng; Vi phạm chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Kế hoạch yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải xử lý dứt điểm toàn bộ các vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận thanh tra, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý.

Trên cơ sở đó, các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát trường hợp vi phạm đối với đất rừng để tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật; Tổng hợp, đề xuất và có biện pháp khắc phục những bất cập trong cơ chế, chính sách trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Trong kế hoạch, UBND TP Hà Nội cũng giao nhiệm vụ hướng dẫn phối hợp cho các Sở ngành. Sở Nội vụ chủ trì xây dựng quy định, quy chế trình UBND TP Hà Nội phân công rõ trách nhiệm thực hiện, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác quản lý đất đai.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định ngay từ khi các vi phạm xảy ra; Lập hồ sơ các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo UBND cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; Phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Thành phố yêu cầu các quận, huyện kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cán bộ, công chức tại địa bàn các phường, xã, thị trấn để phát sinh các vi phạm mới mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các quận, huyện phải siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp phân lô, bán nền liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, theo quy định của Luật Đất đai và các chỉ đạo của UBND TP Hà Nội...

Đối với công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công do UBND cấp xã quản lý, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xử lý, khắc phục xong các vi phạm đã được thống kê tại các Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/11/2024. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP Hà Nội trước ngày 1/12/2024.

Khánh Khoa
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động