Hà Nội nằm trong số các thành phố thông minh nhất thế giới

Hà Nội được xếp hạng thứ 97 trong danh sách TP thông minh hàng đầu thế giới năm 2024.
Hà Nội lên kế hoạch tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch năm 2024 Làm gì để du khách đến Hà Nội tiêu tiền đêm ở Drone Light? Hà Nội: Tập trung xử lý xe buýt, xe công nghệ vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố thông minh bền vững thế giới (WeGO) đã công bố bảng xếp hạng các TP thông minh hàng đầu thế giới năm 2024.

Theo đó, Việt Nam có 2 thành phố là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh góp mặt trong bảng xếp hạng, trong đó Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97 (tăng 3 bậc so với năm 2023) và TP Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ 105.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu và khảo sát 120 cư dân ở mỗi TP trong số 142 TP trên thế giới, từ đó đưa ra đánh giá về cơ sở hạ tầng và công nghệ của TP đã tác động như thế nào đến hiệu suất tổng thể và chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo IMD, TP thông minh được định nghĩa là “môi trường đô thị áp dụng công nghệ để nâng cao lợi thế và giảm thiểu những hạn chế của quá trình đô thị hóa cho người dân”.

Các TP nằm trong Top 20 hầu hết nằm ở các khu vực có điều kiện kinh tế và xã hội tương đối ổn định, ngay cả trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Những TP này cũng đã thực hiện các sáng kiến nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống chung cho người dân, trong đó thường tập trung vào việc tạo ra không gian xanh, mở rộng cơ hội cho các sự kiện văn hóa và thúc đẩy sự gắn kết xã hội.

Ngoài ra, nhiều TP đã áp dụng các chiến lược đổi mới để thu hút và giữ chân nhân tài, thúc đẩy các hoạt động đầu tư bền vững và giải quyết các vấn đề lâu dài liên quan đến bất bình đẳng, chênh lệch địa lý và hòa nhập xã hội.

Hà Nội nằm trong số các thành phố thông minh nhất thế giới

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại"

Hà Nội đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, TP đặt mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội sẽ cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

Về chính quyền số, Hà Nội sẽ xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số hiện đại, an toàn đáp ứng các nhiệm vụ về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. Trong đó phấn đấu 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, triển khai trên nhiều phương tiện hiện đại.

Về kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 30%. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10% và năng suất lao động hằng năm tăng 7%-7,5%.

Về xã hội số, Hà Nội đặt mục tiêu 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; phủ mạng Internet băng rộng cáp quang tới 90% hộ gia đình. Tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

Thành phố cũng sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu 70% người trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản, làm nền tảng sử dụng dịch vụ số như dịch vụ công trực tuyến, tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám, chữa bệnh từ xa, tiến tới 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ngày 19/1/2023, Thành ủy Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 128-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trong đó, Thành ủy đề ra nhiệm vụ quản trị thành phố theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử, chính quyền số và đô thị thông minh.

Hà Nội đã được xếp loại đô thị đặc biệt, chuyển đổi số cần được gắn chặt với xây dựng chính quyền đô thị theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Việc Thành ủy Hà Nội ban hành nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh không chỉ thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 52-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; mà còn thể hiện mạnh mẽ quyết tâm vào cuộc của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, quyết tâm huy động nguồn lực của toàn xã hội, nâng cao nhận thức về tính cấp thiết của chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, xứng tầm vị thế Thủ đô.

Thái Sơn
Phiên bản di động