Đồng chí Nguyễn Đức Sâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

Đồng chí Nguyễn Đức Sâm, sinh năm 1983 có trình độ chuyên môn là thạc sỹ luật, trình độ lý luận cao cấp đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh.
Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV Bắc Ninh phấn đấu là trung tâm chế tạo và dịch vụ công nghệ cao 100% cơ sở đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã tổ chức xong Đại hội

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV diễn ra các nội dung: Trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2017-2022; bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Nguyễn Đức Sâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 31 đồng chí

Đồng thời, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khóa XIV, Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và sửa đổi Điều lệ Đoàn khoá XI.

Tại phiên thứ 2 của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 31 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Đức Sâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh
Đồng chí Nguyễn Đức Sâm đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 bầu Ban Thường vụ, gồm 8 người. Đồng chí Nguyễn Đức Sâm đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đồng chí Nguyễn Đức Sâm, sinh năm 1983, trình độ chuyên môn là thạc sỹ luật, trình độ lý luận cao cấp.

Vi Hải
Phiên bản di động