Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên về xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Tại hội nghị đối thoại, Thủ tướng Chính phủ và đại diện các bộ, cơ quan Trung ương sẽ trực tiếp trả lời, giải đáp và định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của thanh niên xoay quanh chủ đề: "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".
Thủ tướng Chính phủ sắp đối thoại với thanh niên Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với phụ nữ Thủ đô Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đối thoại với thanh niên

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 26/3/2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Hội nghị là dịp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên; Từ đó, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị cũng góp phần phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên.

Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023. Ảnh: VGP

Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Các điểm cầu trực tuyến tại trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung của hội nghị dự kiến xoay quanh các nhóm vấn đề như: Việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; Chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0...

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ và đại diện các bộ, cơ quan Trung ương sẽ trực tiếp trả lời, giải đáp và định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

Nguyễn Dũng
Phiên bản di động