Cần sớm có kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào (GD-ĐT) tạo sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định.
Sẵn sàng "tiếp sức" thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 Bố trí kíp trực y tế tại điểm thi THPT giữa mùa Covid-19 Tiếp sức mùa thi 2020: Mỗi sinh viên hỗ trợ một thí sinh

Ngày 9/2, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 trực tuyến với địa phương, trong đó đặt ra một số yêu cầu với Bộ GD-ĐT liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2023.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn thiện chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề án tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2023 tại Việt Nam.

Cần sớm có kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Tích cực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tập trung tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4.11.2012 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT tạo sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định.

PV
Phiên bản di động