Bộ Tài chính lên tiếng về quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Bộ Tài chính vừa có thông cáo báo chí liên quan đến các giải pháp quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG).
Hơn 7.500 cửa hàng xăng dầu cấp hóa đơn từng lần bán Thủ tướng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý đầu mối kinh doanh xăng dầu

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập; hạch toán và theo dõi riêng bằng tài khoản mở tại ngân hàng; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc lựa chọn ngân hàng, quản lý và đảm bảo bảo toàn số dư Quỹ BOG.

Bộ Tài chính lên tiếng về quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Ảnh minh họa.

Đồng thời, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ cũng đã quy định rõ, ngân hàng thực hiện phong tỏa tài khoản Quỹ BOG của doanh nghiệp. Tài khoản Quỹ BOG chỉ được sử dụng vào mục đích trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG của doanh nghiệp theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công thương.

Định kỳ 6 tháng, trước ngày 15/8, ngày 15/2 hằng năm, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán (độc lập) chuyên đề về Quỹ BOG gửi về Bộ Tài chính, Bộ Công thương.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển Quỹ BOG hoặc không thực hiện kết chuyển Quỹ BOG thì xem xét, xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với những thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tái phạm nhiều lần đối với hành vi vi phạm các quy định về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển Quỹ BOG hoặc không thực hiện kết chuyển Quỹ BOG theo quy định sẽ xem xét tạm dừng kinh doanh hoặc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Hậu Lộc
Phiên bản di động