Bộ GD&ĐT cảnh báo vi phạm quy định tuyển sinh lớp 10

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn theo đúng quy định.
Chính thức chốt phương án thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025 Nhiều chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 2/2024 Nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp - cần thiết hay không?

Mới đây, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản số 715/BGDĐT-GDTrH về thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Cụ thể, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT được thực hiện theo văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông số 03/VBHN-BGDĐT ngày 3/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ GD&ĐT nêu rõ, trong thời gian vừa qua, các địa phương hầu hết đã thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên (ví dụ: giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ ngoại ngữ...).

undefined
Ảnh minh bộ

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn theo đúng quy định tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT.
Đối với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh bảo đảm đúng quy định tại Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT và thông báo công khai đến các đối tượng liên quan.

Cùng với đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn.

Trong năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại một số địa phương.

Quỳnh Giang
Phiên bản di động