Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Tập trung thi công các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngay từ những ngày đầu năm 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu khắc phục khó khăn, tranh thủ thời điểm thuận lợi, huy động các nguồn lực lên công trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm, có tính cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh.
Vĩnh Phúc: Miếu Chò được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnhĐặc sắc Lễ hội Đền Ngự Dội ở Vĩnh PhúcVĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển đô thị tại huyện Yên Lạc
Các dự án thi công đảm bảo tiến độ góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động.
Các dự án thi công đảm bảo tiến độ góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên cũng đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; phối hợp với các xã, thị trấn liên quan làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu làm nhiệm vụ. Tăng cường cán bộ, kỹ sư lên công trường chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục các công trình, dự án.

Đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên yêu cầu phải có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, huy động thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công bù khối lượng cho một số thời điểm làm chậm.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua Ban Quản lý đã tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn.

Đặc biệt, công tác đấu thầu luôn được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên thực hiện nghiêm túc. Các gói thầu đều được đấu thầu trên mạng theo quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng, đã khuyến khích được nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia dự thầu, góp một phần không nhỏ vào sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, chống thất thoát, lãng phí.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên đã phối hợp với các đơn vị thực hiện đúng và minh bạch các bước như: Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đảm bảo đúng quy định, không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Năm 2023, huyện Bình Xuyên tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn lực và tăng thu ngân sách; tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành và hợp tác đầu tư của doanh nghiệp huy động vốn đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt danh mục theo chủ trương của UBND tỉnh, tạo “cú hích” quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Bình Xuyên phát triển nhanh, bền vững.

Lê Sơn
Phiên bản di động