Bài 2: Thay "tấm áo" mới trên quê cách mạng Hương Sơn

Vùng quê cách mạng Hương Sơn (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vào những năm tháng lịch sử - nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh - cái nôi phong trào cách mạng của tỉnh được thành lập (Chi bộ Đồn điền Tam Lộng thành lập tháng 10/1933) đến nay phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển KT-XH, đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Huyện Bình Xuyên: Nhiều cách làm hay bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Xây dựng huyện Bình Xuyên sớm trở thành thị xã Tuổi trẻ Bình Xuyên: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển

Trải qua 91 năm trước, tại xã Hương Sơn (Bình Xuyên) đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng, thành lập Chi bộ Đồn điền Tam Lộng (tháng 10/1933), Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Đảng bộ xã Hương Sơn).

Đây là mốc son chói lọi của lịch sử đấu tranh cách mạng xã Hương Sơn, cũng như phong trào cách mạng của tỉnh. Vinh dự, tự hào là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử xã Hương Sơn đã huy động hàng nghìn cán bộ, đảng viên và nhân dân lên đường nhập ngũ, đóng góp lương thực, thực phẩm... cùng Nhân dân cả nước đoàn kết tham gia 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và để quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ biên giới của Tổ quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc, hòa bình thống nhất đất nước.

undefined
Trụ sở UBND xã Hương Sơn (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khang trang sạch đẹp

Kế thừa phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Sơn luôn đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng quê hương Hương Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ xã Hương Sơn không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự phát triển rõ nét trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Phạm Văn Thọ phấn khởi tự hào cho biết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng đầu tiên của tỉnh.

Cùng với đó, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Hương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các hội đoàn thể, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài 2 Huyện Bình Xuyên: Diện mạo mới vùng quê cách mạng Hương Sơn
Tuyến đường xanh, sạch đẹp

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn xã Hương Sơn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh cũng như trong nước tiếp tục có nhiều biến động... Song được sự chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Bình Xuyên; Sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn đạt mức tăng so với cùng kỳ, các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chăm lo Tết cho người nghèo, người cận nghèo được đặc biệt quan tâm, tỉnh hình an ninh trật tự được tăng cường, an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong 6 tháng đầu năm tổng giá trị sản xuất: 320,2 tỷ đồng, đạt 48,8% so kế hoạch năm; tăng 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 43,9 tỷ dồng (Trong đó: trồng trọt 16,2 tỷ đồng; chăn nuôi: 27,6 tỷ đồng; thủy sản 140 triệu đồng), đạt 50,4% so kế hoạch năm; tăng 14,9% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 52,5 tỷ đồng, đạt 50,5% so kế hoạch năm; tăng 8,2% so với cùng kỳ. Dịch vụ - thương mại 126,7 tỷ đồng, dạt 53,4% so kế hoạch năm; tăng 9,7% so với cùng kỳ. Thu khác 97,1 tỷ đồng, đạt 42,6% so kế hoạch năm; tăng 8,5% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người là 29,6 triệu đồng/người/6 tháng, đạt 50,1% so kế hoạch năm; tăng 29,8% so cùng kỳ. Tổng lương thực quy thóc: 852,8 tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ.

Bài 2 Huyện Bình Xuyên: Diện mạo mới vùng quê cách mạng Hương Sơn
Xã Hương Sơn điểm sáng ANTT, ATGT

Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn nhấn mạnh, xác định xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Luôn tự hào là nơi ra đời chi bộ đảng đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ xã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng đảng viên để đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới. Hiện Đảng bộ xã có hơn 373 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ. Năm 2023, toàn Đảng bộ có 12/12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài 2 Huyện Bình Xuyên: Diện mạo mới vùng quê cách mạng Hương Sơn

Để xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, thời gian tới, Hương Sơn tiếp tục khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khuyến khích và tạo điều kiện để thu hút các hộ, các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, mở rộng các cơ sở sản xuất tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đồng thời, xã cũng vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phấn đấu đến hết 2025, tổng giá trị sản xuất đạt 725 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt 1.480 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1,4%.

Bài 2 Huyện Bình Xuyên: Diện mạo mới vùng quê cách mạng Hương Sơn

Những thành tích đạt được, Đảng bộ Nhân dân xã Hương Sơn đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng bằng khen đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; Đảng bộ huyện Bình Xuyên tặng giấy khen đã hoàn thành xuất sắc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm 2023; Đại tướng Tô Lâm tặng bằng khen Nhân dân cán bộ xã Hương Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Tiếp nối truyền thống anh hùng, vẻ vang 91 năm của Chi bộ Đồn điền Tam Lộng, Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Sơn cùng nhau đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Cùng với đó, thường xuyên thi đua, quyết tâm xây dựng vùng quê cách mạng Hương Sơn ngày càng phát triển giàu đẹp và bền vững.

Còn tiếp...

Lê Sơn
Phiên bản di động