Bài 1- Vĩnh Phúc : Những "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đặc biệt khó khăn, mặc dù tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, sự giám sát của HĐND và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn ghi nhận nhiều "điểm sáng" trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Vĩnh Phúc đón gần 100.000 lượt khách du lịch dịp Tết Dương lịch 2024 Huyện Lập Thạch: Quyết tâm thu hút nhà đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Giải Treckking Tây Thiên- Cúp kết nối Vĩnh Phúc lần thứ nhất

Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, sẵn sàng đón “đại bàng”

Nhìn lại năm 2023, với muôn vàn khó khăn do biến động của tình hình thế giới, một địa phương có độ mở cao như Vĩnh Phúc đã chịu tác động từ nhiều phía, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Song với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhiều điểm nghẽn, nút thắt được tháo gỡ, các nguồn lực cho phát triển được khơi thông.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng nhưng tỉnh Vĩnh Phúc vẫn ghi nhận nhiều "điểm sáng" trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong đó, điểm sáng đầu tiên cần nhắc tới là giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công Trung ương giao là 7.688,404 tỷ đồng. Tính đến hết 30/11/2023, cả tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân được 7.938 tỷ đồng, tăng 3,2% so với kế hoạch vốn Trung ương giao, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước và là năm có tỷ lệ, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước đến nay.

Bài 1- Vĩnh Phúc : Những "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế - xã hội
Các khu đô thị mới ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnhh Phúc góp phần tạo nên đô thị văn minh.

Nhờ có nguồn vốn được giải ngân kịp thời, Vĩnh Phúc đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm vừa qua.

Có được kết quả này là do UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho các chương trình, dự án từ cuối năm 2022, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án ngay những tháng đầu năm.

Đồng thời, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; hằng tháng tổ chức họp chuyên đề nghe báo cáo tình hình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức họp giao ban, giải quyết cụ thể các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, trình tự, giá nguyên vật liệu xây dựng, giá đất...

Một điểm sáng nữa là Vĩnh Phúc lần đầu tiên cả 3 chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX nằm trong tốp 10 tỉnh, thành cao nhất cả nước. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Đồng thời, tỉnh cũng đã khánh thành, đưa vào sử dụng 28/28 thiết chế văn hóa, thể thao của Làng văn hóa kiểu mẫu.

Bài 1- Vĩnh Phúc : Nhiều "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế - xã hội
Đường phố ngày càng khang trang.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế thế giới liên tục biến động, suy giảm tăng trưởng xuất hiện ở nhiều quốc gia khiến nguồn vốn đầu tư toàn cầu bị thu hẹp, hoạt động thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, Vĩnh Phúc vẫn ghi nhận những kết quả thu hút đầu tư tích cực.

Cụ thể, năm 2023, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được hơn 560 triệu USD vốn FDI, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 40% so với kế hoạch năm 2023 đề ra; thu hút vốn DDI đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2022, vượt hơn 4 lần so với kế hoạch năm 2023 đề ra. Như vậy, chỉ sau 3 năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành nhiệm vụ thu hút đầu tư của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế bền vững

Trong một năm có quá nhiều khó khăn nhưng tỉnh Vĩnh Phúc vẫn có nhiều điểm sáng, đó là nhờ những dấu ấn trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Theo đó, năm 2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo tập trung, dân chủ, thống nhất, khách quan và toàn diện.

Trong công tác chỉ đạo và điều hành, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất quán triệt 5 quan điểm trên cơ sở bám sát các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, chủ trương quyết sách của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Bài 1- Vĩnh Phúc : Những "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế - xã hội
Tỉnh Vĩnh Phúc phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân

Năm vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung cao độ, quyết liệt, bài bản cho việc triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách của Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao nguồn lực, gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã đẩy mạnh tổ chức, triển khai sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch vào thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát các lỗ hổng trong công tác quản lý Nhà nước các ngành, lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, đô thị, tài chính – ngân sách, đầu tư, phòng cháy chữa cháy...;chỉ đạo đôn đốc giải quyết các vi phạm về đất đai; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đô thị, dự án thương mại, thu hồi các dự án chậm triển khai; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Công ty Toyota Việt Nam thường xuyên lọt Top đầu những doanh nghiệp FDI có kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả và nộp thuế lớn nhất Việt Nam
Công ty Toyota Việt Nam thường xuyên lọt Top đầu những doanh nghiệp FDI có kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả và nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã lường trước những khó khăn, thách thức bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế để ngay từ đầu năm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung bám sát các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định hoạt động và phát triển sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tinh thần tập trung cao độ trọng tâm, trọng điểm vào lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt quan tâm đến đảm bảo an sinh xã hội, có thể thấy cấp ủy, chính quyền Vĩnh Phúc ngày càng sâu sát, cụ thể, gần dân, sát dân và hướng tới nhân dân thông qua việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ tới từng cấp cơ sở, giao nguồn lực, gắn trách nhiệm và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Còn nữa...

Lê Sơn
Phiên bản di động