Xử nghiêm tình trạng bán thầu trái pháp luật tại các dự án giao thông

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng thầu trái pháp luật.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu rà soát giấy phép kinh doanh vận tải hàng không Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đẩy mạnh hợp tác công tư để thu hút nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan, các địa phương về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát triển khai dự án giao thông do bộ này làm chủ đầu tư.

Theo đó, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị được Bộ GTVT giao thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc đã có nhiều nỗ lực, bảo đảm chất lượng, phát huy được hiệu quả đầu t.

Tuy nhiên, một số hạn chế vẫn còn tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên vật liệu, hệ thống định mức, tiến độ... Do đó, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, thực hiện các dự án tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Xử nghiêm tình trạng bán thầu trái pháp luật tại các dự án giao thông
Ảnh minh họa

Nhằm nâng cao công tác quản lý, chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm trong quản lý dự án thời gian tới, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cho công tác quản lý chất lượng, tiến độ và phòng, chống tham nhũng trong quá trình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các dự án giao thông khác.

Với các chủ đầu tư/Ban QLDA, Bộ GTVT yêu cầu phân rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân liên quan dự án, nhưng người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm chính; tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà thầu, không để lặp lại những thiếu sót đã được chỉ ra qua công tác thanh kiểm tra, kiểm toán. Việc chọn nhà thầu phải đảm bảo đúng quy định, nhà thầu đáp ứng đủ năng lực, hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng trách nhiệm, đặc biệt trong huy động nhà thầu phụ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chuyển nhượng thầu” trái pháp luật, kịp thời xử lý với các dấu hiệu chuyển nhượng thầu không đúng quy định.

Các chủ đầu tư được yêu cầu lập danh sách toàn bộ các nhà thầu chính, thầu phụ, các đơn vị, tổ đội đã và đang tham gia thực hiện các dự án trên công trường, kết quả báo cáo bộ; thường xuyên kiểm tra, rà soát nhà thầu phụ để xử lý nghiêm trường hợp sử dụng nhà thầu phụ chưa đúng quy định, chuyển nhượng thầu…

Mặt khác, để các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư/Ban QLDA chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép, nâng công suất khai thác mỏ vật liệu bảo đảm đúng quy định của pháp luật, rà soát các phương án tận dụng vật liệu trong quá trình thi công.

Quá trình quản lý, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhà thầu sử dụng các vật liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng đưa vào thi công tại các dự án, công trình.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu công tác tạm ứng, thanh toán của các nhà thầu chính cho các nhà thầu phụ phải kịp thời, đúng quy định nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.

Các chủ đầu tư/Ban QLDA phải tăng cường công tác quản lý về chất lượng công trình; chất lượng hồ sơ quản lý chất lượng thi công, nghiệm thu; trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý các hạng mục điều chỉnh, bổ sung, phát sinh trong quá trình thi công; chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án đẩy nhanh việc lập, trình hồ sơ điều chỉnh, bổ sung, phát sinh làm cơ sở triển khai thi công, nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định.

Việc nghiệm thu, thanh, quyết toán, đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phải bảo đảm đầy đủ, đúng với thực tế thi công.

Công tác điều hành phải quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác quản lý, giám sát nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án, tuyệt đối không lặp lại những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Hậu Lộc
Phiên bản di động