Vĩnh Phúc: Trưng bày 500 tài liệu, hiện vật tại Triển lãm “Vĩnh Phúc làm theo lời Bác”

Ngày 14/5, tại Làng văn hóa kiểu mẫu Tam Quang, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Sở Văn hoá và Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức triển lãm chuyên đề “Vĩnh Phúc làm theo lời Bác”.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm việc Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc Vĩnh Phúc: Tạm giữ 2,4 tấn đường tinh luyện nhập lậu Huyện Bình Xuyên: Sáp nhập trường THCS Nguyễn Duy Thì và trường THCS Thanh Lãng
Các đại biểu cắt băng khánh thành
Các đại biểu cắt băng khánh thành

Triển lãm trưng bày hơn 500 hình ảnh tư liệu, tài liệu, hiện vật điển hình, với 7 chủ đề chính Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sỹ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam (1890-1929).

Cụ thể, đó là: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1930-1945); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Nhà nước dân chủ Nhân dân non trẻ, tiến hành cuộc cách mạng kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược thắng lợi (1946-1954).

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1955-1975); Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc; Vĩnh Phúc thực hiện lời dạy của Người và Gia Khánh (Bình Xuyên) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các hình ảnh trưng bày có nội dung sâu sắc, chọn lọc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc, được bài trí, sắp xếp khoa học, trang nghiêm, thẩm mỹ, sinh động nêu bật cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc ra đi tìm đường cứu nước, sáng lập Đảng, đến lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Triên lãm thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham quan
Triên lãm thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham quan

Thông qua triển lãm sẽ tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; những tình cảm sâu nặng của Người dành cho Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc lúc sinh thời; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Lê Sơn
Phiên bản di động