Vĩnh Phúc: Tiếp tục tuyên truyền Đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu

Ngày 29/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2023.
Tuổi trẻ Bình Xuyên: Hỗ trợ Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt tài khoản định danh điện tửVĩnh Phúc: Tập trung xây dựng thí điểm mô hình “Làng Văn hóa kiểu mẫu” tại xã Tam HợpVĩnh Phúc: Trường THPT Tam Dương bế giảng năm học 2022 - 2023

Trong 5 tháng năm 2023, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Các vấn đề báo chí quan tâm, dư luận phản ánh được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT phối hợp nắm bắt, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét giải quyết và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định.

Bám sát sự chỉ đạo, định hướng và tình hình thực tiễn triển khai các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chủ động tuyên truyền về các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật trên các lĩnh vực, đảm bảo kịp thời.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kết luận hội nghị. Ảnh Dương Hà
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh kết luận hội nghị.

Trong đó, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong việc giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; về thực hiện chủ trương xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu; công tác giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác đảm bảo an ninh trật tự… đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài tỉnh.

Tại hội nghị, ông Bùi Hồng Đô - Giám đốc Sở VH, TT&DL Vĩnh Phúc đã báo cáo một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 19 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; thông tin về Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 - 2030.

Để hiện thực Đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030, phấn đấu hoàn thành 60 làng với các đặc trưng cơ bản, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nghị quyết về việc ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ (16 chính sách đặc thù hỗ trợ.)

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc nhấn mạnh sự vào cuộc tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thúc đẩy phát triển KT - XH; Đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh cũng như một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Hồng Đô thông tin về Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Hồng Đô thông tin về Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 - 2030.

Đồng thời, đại diện các cơ quan báo chí cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục có sự chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện để cơ quan báo chí tìm hiểu, tuyên truyền về quá trình triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu với cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở nhằm lan tỏa việc thực hiện hiệu quả chủ trương của tỉnh về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn.

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tiếp tục thông tin, tuyên truyền kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị, xã hội, đối ngoại quan trọng, nổi bật của tỉnh, đất nước và quốc tế.

Trong đó, báo chí cần tập trung tuyên truyền diễn biến, nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII; các nội dung hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời, báo chí cần tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt về nội dung tác phẩm chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền công tác thu hút, cải thiện môi trường đầu tư; công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ chuyển đổi số trên các lĩnh vực; công tác xây dựng, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; công tác quản lý, sử dụng tài nguyên trên địa bàn.

Cùng với đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị cơ quan báo chí tăng cường các tuyến bài viết, phóng sự chất lượng nhằm tuyên truyền đậm nét, tạo sức lan tỏa sâu rộng về chủ trương thực hiện xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cơ quan báo chí thường trú tại Vĩnh Phúc cần có sự phối hợp hiệu quả với cơ quan chuyên môn, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để thông tin, tuyên truyền kịp thời tình hình phát triển KT - XH và các hoạt động lớn của địa phương, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Vĩnh Phúc đến với đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Lê Sơn
Phiên bản di động