Vinh danh 64 gia đình “Văn hoá tiêu biểu” quận Tây Hồ

Ngày 27/6, UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2024) và biểu dương 64 gia đình “Văn hoá tiêu biểu” quận năm 2024.
Quận Tây Hồ chọn đội tiêu biểu dự hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố Tây Hồ: Cử tri Yên Phụ kiến nghị nhiều vấn đề về đô thị, dân sinh Quận Tây Hồ: Tăng tốc 6 tháng cuối năm 2024 Nhân rộng mô hình tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương cho biết, trong những năm qua quận đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam bằng các hình thức phong phú, góp phần lan tỏa mạnh mẽ với những giá trị nhân văn cao đẹp, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, vận động Nhân dân tham gia phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền"...

Quận Tây Hồ tôn vinh 64 gia đình “Văn hoá tiêu biểu”
Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

“Những đóng góp thiết thực của từng gia đình vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chính là một minh chứng sống động cho việc thực hiện tốt xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, phường văn hoá, hướng tới phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Là những việc làm hết sức ý nghĩa để hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương cho biết.

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam nói riêng và công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, thay mặt lãnh đạo quận Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị, trường học thuộc quận tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích cộng đồng, xã hội.

Đổi mới mạnh mẽ, đa dạng hóa hình thức truyền thông. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông hiện đại, thành tựu khoa học - công nghệ trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, nhà trường. Nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau; phê phán các hành vi lệch chuẩn, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa truyền thống.

Quận Tây Hồ tôn vinh 64 gia đình “Văn hoá tiêu biểu”
Văn nghệ chào mừng trong khuôn khổ Chương trình Ngày Gia đình Việt Nam tại hội nghị

Đồng thời, phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng, tổ trưởng tổ dân phố trong việc tuyên truyền, phổ biến truyền cảm hứng cho các thành viên trong gia đình, xã hội về đạo đức, lối sống. Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại tác động đến gia đình; Tổ chức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng đối tượng. Đa dạng hóa phương thức, các loại hình, sản phẩm thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình.

Cùng với đó, huy động các nguồn lực và sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn quận; Thực hiện tốt các chính sách về gia đình nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chú trọng đến đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình, có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho các gia đình chính sách, gia đình còn khó khăn.

Quận Tây Hồ tôn vinh 64 gia đình “Văn hoá tiêu biểu”
Các gia đình tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu đã được nghe tham luận của các gia đình văn hoá tiêu biểu với nội dung: Gia đình nhiều thế hệ, ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền, tích cực đóng góp vào việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghề nấu Xôi Phú Thượng; Gia đình gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - Xây dựng phường đạt Chuẩn Đô thị Văn minh.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ đã biểu dương, khen thưởng 64 gia đình văn hoá tiêu biểu trên địa bàn quận.

Hoa Thành
Phiên bản di động