Việt Nam nhập và xuất khẩu xăng dầu nhiều nhất từ đâu?

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong năm 2023. Trong khi Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của nước ta.
Bộ Công thương yêu cầu rà soát cấp phép kinh doanh xăng dầu Sau nhiều vi phạm, các thương nhân phải rà soát Quỹ Bình ổn xăng dầu

Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam đạt hơn 10 triệu tấn, trị giá 8,36 tỷ USD, tăng 13,2% về lượng và giảm 6,7% về kim ngạch so với năm 2022.

Xét về thị trường, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong năm 2023, chiếm hơn 38% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt hơn 3,9 triệu tấn, trị giá 3,21 tỷ USD, tăng 20,1% về lượng và giảm 6,08% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Việt Nam nhập và xuất khẩu xăng dầu nhiều nhất từ đâu?
Ảnh minh họa.

Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 21% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong năm 2023, đạt 2,17 triệu tấn, trị giá 1,81 tỷ USD, tăng 45,6% về lượng và tăng 26,4% về kim ngạch.

Tiếp đến là thị trường Malaysia, năm 2023 chiếm hơn 18% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 37,4% về lượng và tăng 21,8% về kim ngạch, đạt 1.944.976 tấn, trị giá 1,57 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, năm 2023 xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam đạt 2,37 triệu tấn, trị giá 2,02 tỷ USD, tăng 13,2% về lượng và giảm 1,1% về trị giá.

Trong đó, Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam với 517.220 tấn, trị giá 438,06 triệu USD, giảm 18,8% về lượng và giảm 33% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 21% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu.

Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm khoảng 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 220.775 tấn, kim ngạch 208,9 triệu USD, tăng 69,2% về lượng và tăng 50,9% về trị giá.

Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 13,5% về tổng lượng và 9,9% về tổng kim ngạch, đạt 322.018 tấn, kim ngạch 202,18 triệu USD, tăng 80,3% về lượng và tăng 67,4% về trị giá.

Hậu Lộc
Phiên bản di động