Tỉnh Bắc Ninh sẽ có thêm 2 thị xã

Tỉnh Bắc Ninh được thành lập thị xã Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng 117,83km2 và thị xã Quế Võ với diện tích nguyên trạng 155,11km2, có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.
Quảng bá hình ảnh, con người Bắc Ninh qua những nét văn hóa đặc sắc tại hội Lim Bắc Ninh: Sắp tổ chức chương trình Festival "Về miền Quan họ 2023" Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh năm 2022 đạt 8,75% Bắc Ninh triển khai nhiều giải pháp để giữ chân người lao động

Ngày 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết và thông qua 10 Nghị quyết về thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 10 tỉnh. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh được thành lập 2 thị xã là thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ, có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Tỉnh Bắc Ninh được thành lập thị xã Thuận Thành trên cơ sở nguyên trạng 117,83km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của huyện Thuận Thành, trong đó thành lập 10 phường.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ có thêm 2 thị xã
Một góc thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, 10 phường thành lập gồm: Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Hồ và 9 xã kể trên.

Thành lập thị xã Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng 155,11km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 219.929 người của huyện Quế Võ, trong đó thành lập 11 phường.

Trong đó, thành lập 11 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phố Mới và 10 xã của huyện Quế Võ hiện nay.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ có thêm 2 thị xã
Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Như vậy, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng 2 thị xã và 21 phường, giảm 2 huyện, 19 xã và 2 thị trấn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 51,32% (tăng 14,67% so với trước khi thành lập 2 thị xã và 21 phường).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với việc điều chỉnh này, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có tăng 2 thị xã và 21 phường, giảm 2 huyện, 19 xã và 2 thị trấn.

Vi Hải
Phiên bản di động