Thứ trưởng Bộ Tài chính: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bớt khó khăn hơn!

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, sau khi Chính phủ ban hành quy định mới, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bớt khó khăn hơn...
Công ty Xuân Thiện Yên Bái bị phạt do "ỉm" thông tin thanh toán trái phiếu doanh nghiệp Chính phủ cần tăng cường giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản Sai phạm chứng khoán, trái phiếu làm ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính, tiền tệ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa có những chia sẻ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng, từ chủ trương, đường lối của Đảng đến các quyết sách của Chính phủ là phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, bền vững, minh bạch.

Những khó khăn của thị trường trong nửa cuối của năm 2022 và cho đến thời điểm gần đây thì xuất phát từ khá nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan tác động đến nền kinh tế của Việt Nam và ảnh hưởng đến các chính sách của nhà nước và tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, hoạt động phát hành trái phiếu và sử dụng trái phiếu cũng chỉ là hoạt động của sản xuất kinh doanh, đầu tư vào huy động vốn của doanh nghiệp, nên chắc chắn chịu tác động. Những tác động khó lường và tác động theo chiều hướng khó khăn đã tác động đến doanh nghiệp phát hành và làm cho thị trường trái phiếu gặp những khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bớt khó khăn hơn!
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu ở Việt Nam còn rất non trẻ, mới bắt đầu hình thành và các chủ thể tham gia thị trường cũng còn non trẻ cùng với sự hình thành và phát triển đó, kể cả là các doanh nghiệp phát hành, các nhà đầu tư đến bản thân các cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Từ phân tích nguyên nhân của những khó khăn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu một số giải pháp chính để tháo gỡ khó khăn cho thị trường, trong đó kể đến việc ổn định kinh tế vĩ mô, giữ được lãi suất, tỉ giá, lạm phát, điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, giải quyết các khó khăn. Đó chính là điểm tựa để các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động tốt dần lên và hiệu quả hơn, từ đó quay trở lại phát triển.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng phải có những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến thị trường trái phiếu và phải được ứng xử một cách linh hoạt và hiệu quả, đáp ứng kịp thời diễn biến thực tiễn.

Thời gian vừa qua, Chính phủ cũng đã có các chính sách, ban hành và xử lý giải quyết những yêu cầu bức xúc của thị trường này như ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.

"Những quy định pháp lý mới nhất như vậy đã kịp thời giúp các doanh nghiệp phát hành, rồi nhà đầu tư có điều kiện và công cụ pháp lý, có thời gian để giải quyết những khó khăn trước mắt về dòng tiền, thanh khoản, tài sản đảm bảo, và giải quyết những vấn đề khác liên quan trên nguyên tắc xuyên suốt là lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ", ông Chi chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 5/3/2023, đã có 15 doanh nghiệp phát hành được khối lượng là 26,4 nghìn tỷ trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường. Trong khi giai đoạn trước đó, cuối năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, hầu như không có doanh nghiệp nào phát hành được trái phiếu ra thị trường.

"Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy tác động chính sách giúp các doanh nghiệp và các nhà đầu tư có niềm tin và bắt đầu quay trở lại thị trường", ông Chi đánh giá.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, sau khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP ra đời, nhiều doanh nghiệp đã đàm phán thành công với các nhà đầu tư trong xử lý vướng mắc về quá trình thanh khoản, dòng tiền khi trái phiếu đến hạn. Ngoài ra, có 16 doanh nghiệp đàm phán thành công để giải quyết khối lượng trái phiếu gần 8 nghìn tỷ đồng.

"Nhờ có quy định mới của Chính phủ, các doanh nghiệp cùng với nhà đầu tư đã thực hiện được các phần việc như đàm phán, gia hạn, chuyển đổi thành tài sản… thành công. Nhận thức, ý thức của các chủ thể tham gia thị trường tốt lên rất nhiều, hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi tham gia thị trường hơn. Các tổ chức phát hành, cung cấp dịch vụ chấp hành nghiêm túc chế độ cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhìn nhận.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, với những quy định mới của Chính phủ, kết quả đạt được bước đầu rất tích cực. Trong thời gian tới, thị trường kỳ vọng sẽ có những điều chỉnh và bắt đầu đi lên một cách bền vững.

Hậu Lộc
Phiên bản di động