Thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ trước 28/2/2021 để "hưởng lợi"

Nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dòng chữ "Ghi nợ tiền sử dụng đất" thì phải đến Chi cục Thuế làm thủ tục nộp ngay vì sau 28/2/2021, cơ bản giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.
Bổ sung quy định phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Thanh Hóa khẩn trương lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất tại 3 tỉnh

Mới đây, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị tất cả mọi người lật trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để kiểm tra xem nếu có dòng chữ "Ghi nợ tiền sử dụng đất" thì phải đến Chi cục Thuế làm thủ tục nộp ngay.

Đây là khuyến cáo sau khi Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất có hiệu lực.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ảnh minh họa,nguồn IT)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ảnh minh họa,nguồn IT)

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Từ ngày 1/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân lưu ý rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất không? Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách Nhà nước thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các quận, huyện, thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/2/2021.

Việc khuyến cáo trên của Cục Thuế TP Hà Nội nhằm tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021 thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận) giúp người dân vừa chấp hành đúng quy định của Nhà nước vừa "hưởng lợi".

Hoa Thành
Phiên bản di động