Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất tại 3 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 3 tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên và Hòa Bình.
Thủ tướng đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Hải Dương và Hà Nam Năm 2020, Hà Nội có 220 dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ và đặc dụng Con thương bệnh binh có được miễn giảm thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Theo đó, ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 3 tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên và Hòa Bình.

1200 dsc02274
Ảnh minh họa.

Tại Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng 69,87 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Tại Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng 51,97 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Tại Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng 47 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 3 tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên và Hòa Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại 3 tỉnh trên theo quy định.

Hải Dương
Phiên bản di động