Sáng 21/3, Quốc hội họp bất thường về công tác nhân sự

Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Đại biểu Quốc hội chất vấn giá xăng dầu còn cao do nặng thuế, phí Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 31 xem xét nhiều vấn đề quan trọng

Ngày 20/3, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường có thông cáo báo chí dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Sáng 21/3, Quốc hội họp bất thường về công tác nhân sự
Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi sáng 21/3 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Hậu Lộc
Phiên bản di động