Quốc hội chính thức “định đoạt” quy định về nồng độ cồn

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó thống nhất quy định cấm “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.
Quốc hội sẽ lấy phiếu xin ý kiến về quy định cấm nồng độ cồn Quy định về nồng độ cồn có gì mới?

Sáng 27/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 388 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 79,84%). Như vậy, Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước khi biểu quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo Chủ nhiệm Lê Tấn Tới, ngày 26/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo đầy đủ số 893/BC-UBTVQH15 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

So với dự thảo luật trình Quốc hội tại lỳ họp thứ 7, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý có 9 chương, 89 điều, giữ nguyên số chương và số điều; đã lược bỏ Điều 2 về đối tượng áp dụng và tách Điều 38 thành 2 điều (Điều 37 và Điều 38); tiếp thu, chỉnh lý nội dung và kỹ thuật của 87 điều, giữ nguyên nội dung của 1 điều (Điều 20).

Quốc hội chính thức “định đoạt” quy định về nồng độ cồn
Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, liên quan đến quy định về cấm: “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung vào khoản 5 Điều 87 giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn khác...

Ngày 21/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến đại biểu bằng phiếu điện tử. Kết quả, có 293/388 đại biểu tham gia (75,52%) nhất trí phương án cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Còn 95 đại biểu (chiếm 24,48%) đề nghị có mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn và 8 đại biểu có thêm ý kiến khác.

Trên cơ sở này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc tiếp tục cấm triệt để nồng độ cồn nhằm bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội, bảo vệ tuổi thọ của giống nòi, để hình thành nếp văn hóa tham gia giao thông đã uống rượu, bia thì không lái xe. Sau đó sẽ tiến hành tổng kết, đề xuất việc quy định hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về trường hợp không uống rượu, bia mà vẫn có nồng độ cồn trong máu, tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung dự thảo điều khoản giao Bộ Y tế quy định về cách xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu.

Hậu Lộc
Phiên bản di động