Phát huy rõ nét vai trò của tuổi trẻ Thủ đô trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố

Với tinh thần nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, trong những năm qua, tuổi trẻ Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô. Những đóng góp của tuổi trẻ đã được các cấp, ngành TP ghi nhận và tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Tập trung phát triển các phong trào sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chúc mừng 38 năm Báo Tuổi trẻ Thủ đô xuất bản số đầu tiên Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2023), 38 năm ngày xuất bản số báo Tuổi trẻ Thủ đô đầu tiên (26/3/1985 - 26/3/2023), phòng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về những gửi gắm, kỳ vọng vào tuổi trẻ Thủ đô trong giai đoạn mới.

Phát huy rõ nét vai trò của tuổi trẻ Thủ đô trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học

- PV: Thưa đồng chí, tuổi trẻ Thủ đô đang dần khẳng định vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả mà tuổi trẻ thành phố đã thực hiện được trong thời gian qua?

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học: Phải khẳng định rằng những năm gần đây, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã có những bước phát triển tích cực, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Trong đó, nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh triển khai thông qua các công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố. Qua đó, lan tỏa tình yêu Thủ đô và đất nước, thôi thúc đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, có trách nhiệm với xã hội, gia đình và cộng đồng.

Các phong trào như "Tôi yêu Hà Nội" đã tạo một nét riêng có của Đoàn Thanh niên thành phố, thể hiện trách nhiệm, sự đóng góp của tuổi trẻ trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại; Hay cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh gắn với thực hiện Chương trình 04 (nay là Chương trình 06) của Thành ủy Hà Nội được triển khai với đa dạng các hoạt động tuyên truyền, các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện hai Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội trong đoàn viên, thanh niên các cấp cũng được thực hiện hiệu quả, thông qua các công trình, mô hình sáng tạo; Góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, tinh thần xung kích, đi đầu của thanh niên Thủ đô trong tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách, chung tay phòng, chống dịch COVID-19 đã được các cấp ngành, TP và Nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao.

Những kết quả ấy là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô. Đồng thời, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế và sức ảnh hưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội trên địa bàn Thủ đô.

Phát huy rõ nét vai trò của tuổi trẻ Thủ đô trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại buổi khảo sát kết quả thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU ngày 15/11/1997 của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - xuất bản Hà Nội” tại báo Tuổi trẻ Thủ đô

- Một số chương trình của Thành ủy Hà Nội khóa XVII như Nghị quyết 09 NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”; Chương trình 06 -CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”... thành phố đã tin tưởng giao phó cho tuổi trẻ Thủ đô nhiều công trình phần việc cụ thể. Theo đồng chí, tuổi trẻ Thủ đô cần làm gì để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được TP tin tưởng giao phó?

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học: Cùng với các mục tiêu phát triển kinh tế, nhiệm kỳ này, thành phố đang đẩy mạnh phát triển văn hóa người Hà Nội, xây dựng đời sống văn minh, phát triển nguồn nhân lực, tích cực đổi mới sáng tạo. Trong đó, tuổi trẻ Thủ đô đã được xác định là một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng, bởi Hà Nội là đơn vị có quy mô đoàn viên, thanh niên lớn nhất cả nước và việc thực hiện hiệu quả các công trình phần việc này có ảnh hưởng tích cực đến nhiều địa phương, nhiều vùng và thanh niên cả nước.

Tôi cho rằng, việc nhìn nhận và huy động sức trẻ vào các nhiệm vụ chính trị của thành phố là rất sáng suốt và đúng đắn. Mọi sự thay đổi nên và phải bắt đầu từ người trẻ. Bởi lẽ, họ có sự tiếp thu nhanh nhạy, nhận thức tốt và quan trọng nhất là luôn có khát vọng thay đổi, cống hiến, làm nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội.

Thực tế cho thấy, cùng với nỗ lực của chính quyền, gia đình, nhà trường, đoàn thể, tuổi trẻ Thủ đô đang rất tích cực hướng tới mục tiêu chung. Thanh niên Thủ đô đang khắc ghi được hình tượng của thế hệ mình. Đó là làm chủ công nghệ, tạo nên những giá trị của bản thân trong công cuộc xây dựng văn hóa, văn minh cho Hà Nội. Các công trình, những không gian văn hóa sáng tạo mang dấu ấn của người trẻ như: Vụn Art, Tổ chim xanh, Con đường gốm sứ… đã đón đầu cho việc khơi mào, sáng tạo để ngành công nghiệp văn hóa Hà Nội thu hút du khách và hứa hẹn sẽ còn nhiều địa điểm tương tự được hình thành trong tương lai.

Tuy nhiên, đó đây vẫn còn một bộ phận người trẻ chưa thực sự có lý tưởng. Vì vậy, thanh niên Thủ đô cần tạo dựng cho mình một tâm thế, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyết cống hiến cho thành phố như một “phản xạ tự nhiên” trong mỗi người.

Đoàn Thanh niên thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực; Có nhiều mô hình mới sáng tạo có khả năng nhân rộng trong cả nước; Trong đó, tổ chức Đoàn - Hội quan tâm hơn và có giải pháp phù hợp để đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong tất cả các khối đối tượng thanh niên, đặc biệt trong học sinh, sinh viên, trí thức trẻ; Đồng thời, tạo nhiều sắc thái mới, nét riêng đặc trưng, mô hình có tính dẫn dắt, lan tỏa.

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” cũng cần bám sát với việc thực hiện Nghị quyết số 15-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngoài ra, tuổi trẻ Thủ đô đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân, lực lượng xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số. Vì vậy, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cần có chương trình, đề án có tính khả thi cao để thực hiện vấn đề này; Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng thương hiệu “Thành phố sáng tạo”.

Phát huy rõ nét vai trò của tuổi trẻ Thủ đô trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho báo Tuổi trẻ Thủ đô vì có thành tích trong công tác tổ chức, triển khai Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022

- Với vai trò là diễn đàn của tuổi trẻ Thủ đô, báo Tuổi trẻ Thủ đô cần làm gì để đồng hành cùng tuổi trẻ thành phố thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thưa đồng chí?

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học: Tôi vui mừng nhận thấy, cùng với sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã không ngừng nỗ lực làm mới bản thân, bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại, thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Thành đoàn Hà Nội... mang đến cho bạn đọc những thông tin đa chiều, hình thức phong phú.

Là tờ báo của tuổi trẻ Thủ đô, mục tiêu hướng tới là cổ vũ tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, báo Tuổi trẻ Thủ đô cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, khích lệ Nhân dân và đặc biệt là thanh niên Thủ đô tham gia tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đặc biệt, trong quá trình hội nhập, báo Tuổi trẻ Thủ đô cần năng động, sắc sảo hơn trong chuyên môn, nghiệp vụ; Truyền tải thông tin sát với thực tiễn giới trẻ; Có những giải pháp, cách làm và thường xuyên hơn nữa trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Để làm tốt nhiệm vụ này, báo Tuổi trẻ Thủ đô cần “chủ động - nhạy bén - trọng tâm”; Chủ động trong cung cấp thông tin chính thống, thông tin đang được dư luận quan tâm để đoàn viên, thanh niên và Nhân dân hiểu đúng, hiểu kịp thời và hiểu rõ. Nhạy bén trong nắm bắt thông tin, chọn lọc thông tin và kiểm chứng thông tin, trong đó trọng tâm là lựa chọn nội dung phương thức truyền tải thông điệp tới bạn đọc.

Bước sang tuổi 38, tôi mong rằng, báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ phát huy những lợi thế đã có, tiếp tục đoàn kết để cùng đề ra những giải pháp, kế hoạch cụ thể để đưa báo có những bước phát triển mới, trở thành tờ báo hiện đại và tiên phong; Phát huy tốt nhất vai trò của cơ quan báo chí Thủ đô cùng với tuổi trẻ thành phố tạo nên những thành quả đáng ghi nhận trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Hà Nội những năm tiếp theo.

  • Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tú Linh thực hiện

Tú Linh
Phiên bản di động