Đại hội MTTQ Việt Nam phường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội)

Phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Trong 2 ngày (21, 22/1), Đại hội MTTQ Việt Nam phường Xuân La (Tây Hồ) nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã đặt ra những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để xây dựng phường ngày càng phát triển.
Đại hội Đoàn và dấu ấn các nhiệm kỳ Phát triển và ghi dấu đậm nét hoạt động của Hội Cựu chiến binh thành phố trong nhiệm kỳ mới

Tại đại hội, theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong nhiệm kỳ vừa qua, Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đã đạt được trên nhiều lĩnh vực phát triển về kinh tế, văn hoá xã hội của phường Xuân La.

Thông qua vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, MTTQ phường đã khích lệ, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững…

undefined
Lãnh đạo quận Tây Hồ tặng hoa chúc mừng đại hội

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân La cũng thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; làm cầu nối tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, quyết tâm đổi mới trong quản lý, điều hành của chính quyền và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã củng cố niềm tin của Nhân dân. MTTQ phường luôn đề cao và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị để phát triển xây dựng phường Xuân La văn minh, hiện đại.

Tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân La nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã đặt ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm tuyên truyền vận động 98% hộ gia đình trên địa bàn phường tham gia xây dựng các quỹ an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo của phường và của MTTQ các cấp phát động; Phối hợp động viên Nhân dân tham dự hội nghị đại biểu Nhân dân, hội nghị bình xét gia đình văn hóa sức khỏe hằng năm ở tổ dân phố đạt từ 70% trở lên số hộ tham dự.

Hằng năm 100% Ban công tác Mặt trận tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ở tổ dân phố, biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa sức khỏe tiêu biểu, tổ dân phố văn hóa sức khỏe, thăm hỏi tặng quà các trường hợp ốm đau, bệnh tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Phấn đấu hằng năm 100% Ban Công tác mặt trận được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 70% các Ban Công tác mặt trận được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

undefined
Nhiều chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ mới được MTTQ phường Xuân La đặt ra

MTTQ phường Xuân La cũng phối hợp cùng Ban chỉ đạo phong trào nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu hàng năm tỷ lệ gia đình đạt và giữ vững “Gia đình văn hóa sức khỏe” trên tổng số hộ là 97% trở lên và 95 % trở lên số tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa sức khỏe".

Cùng với các ban, ngành đoàn thể phấn đấu trong nhiệm kỳ không để phát sinh hộ tái nghèo, trên địa bàn phường theo chuẩn đa chiều. Phấn đấu hoàn thành chương trình hành động xây dựng phường “Đạt chuẩn đô thị văn minh” giai đoạn 2023 - 2025; Phấn đấu hàng năm MTTQ phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoa Thành
Phiên bản di động