Nợ xấu không giảm như kỳ vọng của các ngân hàng

Các tổ chức tín dụng cho biết tỷ lệ nợ xấu tiếp tục “tăng nhẹ” trong quý II/2024, chưa đạt được kỳ vọng “giảm nhẹ” như kết quả kỳ điều tra trước.
Bất động sản trì trệ gây áp lực lên trái phiếu, nợ xấu ngân hàng Các ngân hàng ngấm đòn nợ xấu trái phiếu bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh của các ngân hàng trong quý III/2024.

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý II/2024 vẫn duy trì trạng thái “tốt”, có cải thiện, gần đạt mức dự báo ở kỳ trước và tiếp tục cải thiện trong quý 3/2024 cũng như cả năm 2024 so với năm 2023.

Kết quả điều tra cho thấy, nhiều tổ chức tín dụng đã hoặc dự kiến tăng nhẹ lãi suất huy động nhưng tính chung cả năm 2024 lãi suất huy động vẫn dự kiến giảm nhẹ so với cuối năm ngoái. Các tổ chức tín dụng tiếp tục dự kiến giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Theo kết quả điều tra kỳ này, trong 2 tháng đầu quý II/2024, các tổ chức tín dụng cho biết tiếp tục điều chỉnh giảm giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ, trong đó, ưu tiên điều chỉnh giảm lãi suất biên hơn so với phí dịch vụ.

Giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ được các tổ chức tín dụng dự kiến giữ ổn định trong quý III/2024, cả năm 2024 và dự báo tăng nhẹ trở lại trong năm 2025.

Nợ xấu không giảm như kỳ vọng của các ngân hàng
Ảnh minh họa.

Mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các tổ chức tín dụng nhận định tiếp tục “tăng” trong quý II/2024 và được dự báo tiếp tục xu hướng “tăng nhẹ” trong qúy III/2024.

Đánh giá tổng thể năm 2024, các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục tăng nhẹ nhưng tốc độ tăng mặt bằng rủi ro đã chậm lại nhiều so với năm 2023.

Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,3% trong quý III/2024 và tăng 10,1% trong năm 2024, điều chỉnh cao hơn mức dự báo 9,9% ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,7% trong quý III/2024 và tăng 14,1% trong năm 2024, điều chỉnh tăng 0,47% so với mức dự báo 13,6% tại kỳ điều tra trước.

Các tổ chức tín dụng cho biết tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tiếp tục có biểu hiện “tăng nhẹ” trong quý 2/2024, chưa đạt được kỳ vọng “giảm nhẹ” như kết quả khảo sát tại thời điểm quý I/2024. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu có thể giảm trong quý III/2024.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý II/2024 có cải thiện nhưng chưa thực sự rõ nét so với quý I/2024 và chưa đạt được như kỳ vọng của tổ chức tín dụng tại kỳ điều tra trước. Khoảng 70-75,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý III/2024 và cả năm 2024.

Trong quý II/2024, các tổ chức tín dụng đánh giá các nhân tố nội tại tiếp tục có cải thiện so với quý trước, và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm 2024.

Trong đó, nhân tố “chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị” cùng với ”Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị” tiếp tục được đa số các tổ chức tín dụng đánh giá là 2 nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tích cực tới tình hình kinh doanh của đơn vị trong quý II và dự kiến cho cả năm 2024.

Tuy nhiên, vẫn có 5,6% tổ chức tín dụng lo ngại tổng thể các nhân tố nội tại làm ”suy giảm” tình hình kinh doanh của đơn vị trong năm 2024, chủ yếu là do nhân tố “Năng lực tài chính của đơn vị” cùng với “Khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm của đơn vị”.

Hậu Lộc
Phiên bản di động