Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong cả nước nhằm tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân.
Giới thiệu tài liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Làm rõ ý nghĩa, tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ Triển lãm “Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 868/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thời gian tổ chức chương trình vào tháng 5/2024 tại tỉnh Điện Biên. Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kịch bản, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức luyện tập, biểu diễn chương trình nghệ thuật đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
Ảnh minh họa

Đợt này, tỉnh Điện Biên cũng tổ chức Năm du lịch Quốc gia Điện Biên; Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc và triển lãm tranh cổ động tấm lớn; Hội chợ thương mại vùng Tây Bắc năm 2024; Triển lãm chuyên đề thành tựu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tỉnh Điện Biên; Cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ký hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; Tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Cầu truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam -Trung Quốc lần thứ 8...

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và các ngày lễ lớn của đất nước không chỉ là dịp để tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà còn khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua các hoạt động, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Thái Sơn
Phiên bản di động